Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Δημοψήφισμα

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε δημοψήφισμα. Πιστεύω να ακολουθήσει αυτό που έκανε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Να εισηγηθεί Εθνική κυριαρχία και Εθνική Ανεξαρτησία. Που σημαίνει να εισηγηθεί να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε ότι θέλουμε την Ελλάδα ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ!
Ας το κάνει! Δυστυχώς, το ερώτημα του δημοψηφίσματος δεν αρκεί...
...............
The Prime Minister decided referendum. I follow what made the late Tassos Papadopoulos. Recommend National sovereignty and Independence. Meaning to recommend to go to the polls to vote that we want Greece OUTSIDE THE EURO AREA! Let's do it!
...............
Премијер је одлучио референдум. Пратим шта је покојни Тасос Пападопулос. Препоручујем национални суверенитет и независност. Значење да препоручи да изађу на биралишта да гласају да желимо Грчку ВАН еурозони! Урадимо то!
...............
Премьер-министр решил референдум. Я следую, что сделал покойный Тассос Пападопулос. Рекомендовать национального суверенитета и независимости. Значение рекомендовать идти на выборы, чтобы голосовать, что мы хотим Грецию за пределами зоны евро! Давайте сделаем это!
...............
El presidente del Gobierno decidió referéndum. Sigo a lo que hizo la tarde Tassos Papadopoulos. Recomendar la soberanía nacional y la independencia. Significado de recomendar a ir a las urnas a votar que queremos Grecia fuera de la zona! Vamos a hacerlo!
...............