Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Θα πέσουν υπογραφές;

Αναμένω (λέει ο κ. Λαφαζάνης) την υπογραφή, στα μέσα Ιουνίου, για την κατασκευή του αγωγού για το ρωσικό φυσικό αέριο, που θα περνάει μέσα από την ΕΛΛΑΔΑ. Χμ, ο πρωθυπουργός τι λέει; Θα πέσουν υπογραφές, ναι. Αλλά για ποιο πράγμα ακριβώς;
........

I expect (says. Lafazanis) signed in mid-June for the construction of the pipeline for Russian gas that will pass through the GREECE. Uh, what the Prime Minister says? Fall signatures, yes. But for what exactly?
........
Ја очекујем (каже. Лафазанис) потписали су средином јуна за изградњу гасовода за руски гас који ће проћи кроз Грчку. Ух, шта премијер каже? Фалл потписе, да. Али за шта?
........
Я ожидаю, (говорит. Lafazanis) подписали в середине июня для строительства трубопровода для российского газа, который будет проходить через Грецию. Ух, какая-премьер-министр говорит? Падение подписи, да. Но для чего именно?