Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Η κτηνωδία των ισλαμοφασιστών

Είναι κάποια πράγματα που δεν τα χωράει ανθρώπου νους. Και όμως αποτελούν πρακτική και μάλιστα «τιμωρητική» των ισλαμοφασιστών του Ισλαμικού Κράτους. Πρώτα χαρακτηρίζουν κάποιους συλληφθέντες ως «κατασκόπους» και κατόπιν «ζωντανά» μέσω του youtube προχωρούν σε απάνθρωπες και βάρβαρες μεθόδους δολοφονίας αυτών των ανθρώπων προφανώς για παραδειγματισμό. Χθες, η ομάδα τζιχαντιστών της Μοσούλης του Ιράκ, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που συγκλονίζει κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη αυτού του κόσμου.
Το βίντεο δείχνει μια αργή δολοφονία δεκαέξι ανδρών, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «κατάσκοποι». Ειδικότερα, στο βίντεο οι «κατάσκοποι» φορούν πορτοκαλί στολές οι οποίοι λένε τα ονόματά τους και μιλούν για λίγο στην κάμερα. Εκτελούνται σε τρεις ομάδες. Πέντε άνδρες κλειδώνονται μέσα σ’ ένα ατσάλινο κλουβί, το οποίο ανυψώνεται από το έδαφος για να βυθισθεί μέσα σε μια μεγάλη πισίνα, όπου ο πνιγμός τους κινηματογραφείται από δύο αμφίβιες κάμερες που είναι κρεμασμένες από τα κάγκελα. Μια άλλη ομάδα τεσσάρων ανδρών κλείνεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο καταστρέφεται με βολή από ρουκετοβόλο. Επτά άλλοι «κατάσκοποι» αποκεφαλίζονται από την έκρηξη ενός καλωδίου που συνδέει τα κεφάλια τους, σύμφωνα με το βίντεο.
...........
The brutality of islamofasiston
They are some things that do not fit the human mind. And yet they are practical and even "punitive" of islamofasiston the Islamic State. First characterize some detainees as "spies" and then "live" via youtube go to inhuman and barbaric methods of killing these people obviously an example. Yesterday, the team jihadist Mosul Iraq, released a shocking video healthfully every thinking citizen of this world. The video shows a slow killing sixteen men, who were classified as "spies". Specifically, in the video the "spies" wear orange uniforms who say their names and speak briefly on camera. They performed in three groups. Five men locked in a steel cage, which rises from the ground to sink into a large pool where drowning their filmed two amphibious cameras that are hung from the railings. Another group of four men closed in a car which was destroyed by shot from rocket-propelled grenades. Seven other "spies" headed by the explosion of a cable connecting the heads in accordance with the video.
...........
Бруталност исламофасистон
Они су неке ствари које се не уклапају људски ум. А ипак су практични, па чак и "казнена" од исламофасистон Исламске државе. Прво карактеришу неке затворенике као "шпијуни" и онда "уживо" преко ИоуТубе иду у нехуманим и варварских метода убијања тих људи очигледно пример. Јуче тим д`ихадски Мосул Ирак, објавио шокантну видео је здравије сваки мислећи грађанин овог света. Видео приказује спор убијање шеснаест људи, који су класификовани као "шпијуни". Наиме, у споту су "шпијуни" носе наранџасте униформе који кажу своја имена и кратко говоре пред камером. Наступали су у три групе. Пет мушкараца закључани у метални кавез, који се диже из основа да потоне у великом базену где утапа своје снимио два амфибијска камере које су висиле са ограде. Друга група од четири мушкараца затворен у аутомобилу који је уништен од стране ударцем из ракетних граната. Седам других "шпијуни" на челу са експлозији кабл који повезује главе у складу са видео.
...........