Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ανοιχτή πρόταση Πούτιν στον Τσίπρα για τους BRICS


Του Απόστολου Ρόσσιου
Μια σημαντική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο ήδη με παγκόσμιο ενδιαφέρον οικονομικό σκηνικό των BRICS που έχει στηθεί με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος υφυπουργός Οικονομικών Σεργκέι Στορτσάκ , στο πλαίσιο του ανοίγματος που γίνεται σε χώρες εκτός συμφώνου, απηύθυνε πρόσκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να μετάσχει ως μέλος στην Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης. Αυτό όμως που έχει μείζον ενδιαφέρον και στο οποίο οφείλεται μέγιστη προσοχή είναι η αποστροφή του Ρώσου αξιωματούχου του Κρεμλίνου, για τη χρήση του ρωσικού νομίσματος. Και αυτό είναι και το τολμηρό βήμα που προτείνει ο Στορτσάκ: να χρησιμοποιηθεί το ρούβλι στις μεταξύ μας οικονομικές συναλλαγές!

Η εξέλιξη αυτή είναι σαφές ότι απασχολεί και τη νέα ελληνική κυβέρνηση, καθώς η επιλογή μιας εναλλακτικής πηγής δανειοδότησης και παροχή σημαντικών οικονομικών εργαλείων, βρίσκεται πάντα στο τραπέζι. Μια επιλογή όμως που δεν θα επιφέρει μέτρα λιτότητας και περαιτέρω οικονομικό στραγγαλισμό της κοινωνίας και που θα έχει ως στόχο την επανεκκίνηση της παραγωγικής μηχανής της χώρας. Και μπορεί βεβαίως να υπάρχει «απαγορευτικό» λόγω μνημονίου, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί νομοτέλεια, καθώς η ανθρωπιστική αλλά και η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, δίνουν κάθε δικαίωμα διαφορετικών επιλογών στην κυβέρνηση. Και η Νέα Παγκόσμια Τράπεζα των BRICS, μπορεί να αποδειχθεί ως μια «γέφυρα» για την αλλαγή σελίδας της Ελλάδας σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό τομέα.
Τσίπρας – Στόρτσακ
Η απάντηση ήταν άμεση από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με το εν λόγω στέλεχος της ρωσικής κυβέρνησης, εκφράζοντας πρωτίστως τις ευχαριστίες του και κατόπιν τη θετική του έκπληξη για την πρόσκληση να γίνει τη Ελλάδα το 6ο μέλος στην αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας του εξέφρασε το ενδιαφέρον της Ελλάδος και τη δέσμευση να εξετάσει διεξοδικά την πρόταση την οποία και θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά με τους ηγέτες, των κρατών των BRICS, στην Αγία Πετρούπολη, την οποία θα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώνεται 18 με 20 Ιουνίου.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα των BRICS είχε συζητήσει ο πρωθυπουργός με τον ρώσο πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στην Μόσχα.
Ενδιαφέρον για Ελλάδα
Πριν από περίπου δύο μήνες και επισήμως πλέον, η Νέα Παγκόσμια Τράπεζα (NBD) των χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) είναι πραγματικότητα, με την υπογραφή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρόκειται για το αντίπαλο δέος τόσο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΗΠΑ) όσο και της Ευρωζώνης (Γερμανία). Είναι το δεύτερο σημαντικό και ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματος του Ρώσου προέδρου για έναν πολυπολικό κόσμο. Μόλις χθες, ωστόσο, οριστικοποιήθηκε και η τοποθέτηση του πρώτου προέδρου της μεγάλης αυτής Νέας Παγκόσμιας Τράπεζας. Πρόκειται για τον Ινδό Βαμάν Καμάθ, ο οποίος είναι πρόεδρος μιας μεγάλης ιδιωτικής τράπεζας ICICI και πρώην διευθύνων της διεθνούς εταιρίας λογισμικού Infosys.
Στο ζήτημα αυτό, ειδικά της νέας τράπεζας των BRICS είχα αναφερθεί σε παλαιότερο σημείωμα και μάλιστα εκτενώς.
Η NDB (Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης) λοιπόν, με κεφάλαιο εκκίνησης 100 δισ. δολαρίων και έδρα τη Σαγκάη της Κίνας, αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς θεσμούς στον κόσμο. Προτεραιότητα θα έχει η χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, ανάπτυξης και καινοτόμων έργων σε όλο τον κόσμο, των κρατών – μελών, ακόμη και σε χώρες εκτός συμφώνου. Γι’ αυτό εξ’ άλλου έγινε και η πρόταση στην Ελλάδα, να ενταχθεί ως μέλος.
Παράλληλα θα προσφέρει οικονομική συνδρομή σε χώρες που έχουν προβλήματα με το δημόσιο χρέος και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δανειστών. Τα συνολικά κεφάλαια που θα διαθέτει η Τράπεζα Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα συναλλαγματικά αποθέματα θα επιτρέψουν στις χώρες αυτές να δημιουργήσουν κοινούς μηχανισμούς σταθεροποίησης των εθνικών αγορών κεφαλαίου, σε περίπτωση παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτή η περίπτωση προφανώς ενδιαφέρει άμεσα και την χώρα μας καθώς είναι δυνατό η Ελλάδα να ζητήσει οικονομική βοήθεια, με αναπτυξιακή ρήτρα, παρακάμπτοντας έτσι τους περιοριστικούς όρους που έχουν επιβληθεί λόγω κυρώσεων στην Ρωσία και στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα.
Η Ρωσία ως γνωστόν έχει και την εμπειρία αλλά και την τεχογνωσία, τα οικονομικά εργαλεία να βοηθήσει την Ελλάδα για να βγει από το σπιράλ θανάτου στο οποίο την έχουν σπρώξει οι εκπρόσωποι της διεθνούς τοκογλυφίας με τη βοήθεια βεβαίως εγχώριων παραγόντων της πολιτική ζωής.
.....................
Open Putin proposal to Tsipras for BRICS
Apostolos Rossios
An important development is in addition to the already world interested economic backdrop of BRICS erected on the initiative of Russian President Vladimir Putin. Russian Deputy Finance Minister Sergei Stortsak as part of the opening made in countries outside the pact, extended an invitation to the Greek government to participate as a member in New Development Bank. But what has a major interest and where due attention is the greatest aversion Russian dignitary of the Kremlin, on the use of the Russian currency. And this is the bold step proposed by Stortsak: use the ruble in financial transactions between us!
This development is clearly concerned with the new Greek government, as the choice of an alternative source of loan and provide important economic tools, is always on the table. A selection but that will not bring further austerity measures and economic strangulation of society and that aims to restart production of the country machine. And can certainly be "prohibitive" Memorandum, however this is not an inevitability, as the humanitarian and economic crisis experienced by the country, give any right different options to the government. And New World Bank of BRICS, can be shown as a "bridge" for the page break Greece's economic and geopolitical area.
Tsipras - Stortsak
The response was immediate from the Greek Prime Minister Alexis Tsipras, who in a telephone conversation yesterday with that member of the Russian government, expressing his thanks primarily and then the positive surprise for the invitation to become the Greece in the 6th member development bank of BRICS. Mr. Alexis Tsipras expressed the interest of Greece and the commitment to thoroughly examine the proposal that will have the opportunity to further discuss with the leaders, the Member of the BRICS, in St. Petersburg, which will visit the Prime Minister to participate in the Economic Forum held 18-20 of June.
It should be noted that the issue of BRICS had discussed the Prime Minister with the Russian president during his visit to Moscow.
Interested in Greece
Before about two months and officially now, New World Bank (NBD) of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa) is a reality with the signing of Russian President Vladimir Putin. It is the rival of both the IMF and the World Bank (USA) and the Eurozone (Germany). It is the second important and essential step towards realizing the vision of the Russian president for a multipolar world. Just yesterday, however, was finalized and the placement of the first president of this great New World Bank. This is the Indian Vaman Kamath, who is chairman of a major private bank ICICI and former chief of the international software company Infosys.
On this issue, especially the new bank of BRICS I mentioned in an earlier note and even extensively.
The NDB (New Development Bank) then, with starting capital of 100 billion. Dollars and based in Shanghai China, is expected to become one of the most influential financial institutions in the world. Priority will have to finance large infrastructure projects, development and innovation projects worldwide, the Member - States, even in countries outside the pact. Therefore Besides was the suggestion to Greece to join as a member.
It will provide financial assistance to countries having problems with debt and can not meet the demands of creditors. The total funds available by the Development Bank together with the reserves will allow these countries to establish joint mechanisms to stabilize the national capital markets, where the global economic crisis. This case obviously of direct interest and our country as Greece may seek financial help, with development clause, thereby circumventing the restrictive conditions imposed these sanctions on Russia and the major financial institutions.
Russia is known to have and experience but also techognosia, financial tools to help Greece to get out of the spiral of death which have pushed the representatives of international usury by means of course domestic political life factors.
.....................
Отвори Путин је предлог да Ципрас за Брицс
Апостолоs Rossios
Важан догађај је поред већ светске економске заинтересовани позадини БРИЦс подигнут на иницијативу руског председника Владимира Путина. Заменик руског министра финансија Сергеј Стортсак као део отвора направљен у земљама изван пакта, упутио је позив грчке владе да учествује као члан у Новом Развојне банке. Али оно што има велики интерес и где је посебна пажња је највећа аверзија Руски великодостојник Кремља, о коришћењу руског валуте. А ово је храбар корак предложио Стортсак: коришћење рубље у финансијским трансакцијама између нас!
Овај развој је јасно односи са новом грчком владом, као избор алтернативног извора кредита и представљају важне економске инструменте, увек на столу. Избор али то неће донети додатне мере штедње и економске дављење друштва и која има за циљ да поново производњу земље машине. И свакако може бити "превисоки" меморандум, међутим, то није неминовност, као хуманитарна и економска криза доживели од стране земље, даје никакво право различите опције на власти. И нови Светске банке БРИЦ-а, може се приказати као "мост" за слогу економски и геополитички подручја Грчке.
Ципрас - Стортсак
Одговор је био непосредно из грчког премијера Алекис Ципрас, који је у телефонском разговору јуче са тог члана руске владе, изражавајући захвалност пре свега, а потом и позитивно изненађење за позив да постане Грчке у 6. члана Развојна банка Брицс. Господин Алекис Ципрас је изразио интерес Грчке и посвећеност да детаљно испитати предлог који ће имати прилику да додатно разговарати са лидерима, члан БРИЦ, у Санкт Петербургу, који ће посетити премијера да учествује у економском форуму одржан 18-20 јуна.
Треба напоменути да је питање БРИЦс разговарали премијера са руским председником током посете Москви.
Заинтересовани у Грчкој
Пре око два месеца и званично сада, Нови Светска банка (НБД) земаља БРИЦ-(Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка) је реалност са потписивањем руским председником Владимиром Путином. То је ривал, како ММФ-а и Светске банке (САД) и еврозони (Немачка). То је други важан и битан корак ка остварењу визије руског председника за мултиполарном свету. Само јуче, међутим, био завршен и пласман првог председника ове велике Нев Светске банке. Ово је индијски Ваман Каматх, који је председник једне велике приватне банке ИЦИЦИ и бившег шефа међународне софтверске компаније Инфосис.
На овом питању, поготово нова банка БРИЦс сам поменуо у једном ранијем напомени, па чак и нашироко.
НДБ (Нова развојна банка), затим, са почетком капиталом од 100 милијарди долара. И са седиштем у Шангају Кини, очекује се да постане један од најутицајнијих финансијских институција у свету. Приоритет ће морати да финансира велике инфраструктурне пројекте, развој и иновације пројекте широм света, члан - државе, чак иу земљама изван пакта. Стога Поред био предлог да се Грчкој да се придруже као члан.
То ће пружити финансијску помоћ земљама које имају проблеме са дуговима и не може да задовољи захтеве поверилаца. Укупна расположива средства за развојне банке заједно са резервама ће омогућити ове земље да успоставе заједничке механизме за стабилизацију националне тржишта капитала, при чему је глобалну економску кризу. Овај случај очигледно од непосредног интереса и наша земља, као Грчка може да тражи финансијску помоћ, са развојем клаузулом, чиме заобилажење рестриктивне услове које намеће ова санкције Русији и главних финансијских институција.
Русија је познато да имају и искуство, али и тецхогносиа, финансијске алате да помогне Грчкој да изађе из спирале смрти који су погурали су и представници међународне зеленаштва путем курса домаћем политичком животу фактора.
.................
Открыть предложение Путина Tsipras для БРИКС
Апостолос Россios
Важным событием в дополнение к уже мировой экономической ситуации заинтересованы БРИКС возведен по инициативе Президента России Владимира Путина. Заместитель министра финансов России Сергей Stortsak в рамках открытия, сделанные в странах за пределами пакта, пригласил греческого правительства принять участие в качестве члена в Нью-банком развития. Но то, что имеет большой интерес и где из-за внимание большой отвращение России сановник Кремля, об использовании российской валюты. И это смелый шаг, предложенный Stortsak: использовать рубль в финансовых операциях между нами!
Это развитие четко связано с новой греческого правительства, как выбор альтернативного источника кредита и предоставить важные экономические инструменты, всегда на столе. Выбор, но это не принесет дальнейшие меры жесткой экономии и экономической удушение общества и стремится, чтобы перезапустить производство страны машине. И, безусловно, может быть "чрезмерно" Меморандум, однако это не неизбежность, а гуманитарная и экономическая кризис, переживаемый страной, давать какие-либо правильные различные варианты для правительства. И Новый Всемирный банк БРИКС, может быть показано в качестве "моста" для разрыва страницы экономического и геополитического пространства Греции.
Tsipras - Stortsak
Ответ был немедленным с премьер-министром Греции Алексис Tsipras, который в телефонном разговоре вчера с этого члена российского правительства, выразив благодарность, прежде всего, а затем положительный сюрприз приглашение стать Грецию в 6 членов Банк развития БРИКС. Г-н Алексис Tsipras выразил заинтересованность Греции и обязательство тщательно изучить предложение, что будет иметь возможность для дальнейшего обсуждения с лидерами, член БРИКС, в Санкт-Петербурге, который будет посетить премьер-министра участие в экономическом форуме состоялся 18-20 июня.
Следует отметить, что вопрос о БРИКС обсудили премьер-министра с президентом Российской ходе своего визита в Москву.
Заинтересованы в Греции
Перед около двух месяцев и официально теперь, Нью Всемирный банк (НБД) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) является реальностью с подписанием президентом России Владимиром Путиным. Это конкурент МВФ и Всемирного банка (США) и Еврозоны (Германия). Это второй важный и существенный шаг в направлении реализации видения президента РФ по многополярного мира. Только вчера, однако, была завершена, и размещение первого президента этой великой Нью Всемирного банка. Это индийский Ваман Kamath, который является председателем крупной частного банка ICICI и бывшего начальника международного программного обеспечения компании Infosys.
По этому вопросу, особенно новый банк БРИКС я упомянул в предыдущей записке, и даже широко.
ОПРС (Новый банк развития), то, с начальным капиталом в 100 млрд. Долларов и базируется в Шанхае, Китай, как ожидается, станет одним из самых влиятельных финансовых учреждений в мире. Приоритет будет финансировать крупные инфраструктурные проекты, развитие и инновационные проекты по всему миру, Государства - члены, даже в странах, не входящих в пакте. Поэтому помимо стало предложение в Грецию, чтобы присоединиться в качестве члена.
Это будет оказывать финансовую помощь странам, имеющим проблемы с долгами и не могут удовлетворить требования кредиторов. Общая сумма средств, предоставленных Банком развития вместе с запасами позволит этим странам создать совместные механизмы для стабилизации национальных рынков капитала, где глобальный экономический кризис. Этот случай, очевидно, представляет непосредственный интерес, и наша страна, как Греция может обратиться за финансовой помощью, с пунктом развития, таким образом, обходя ограничительные условия, налагаемые на эти санкции России и крупных финансовых учреждений.
Россия, как известно, и опыт, но и techognosia, финансовые инструменты, которые помогут Греции выйти из спирали смерти, которые подтолкнули представителей международного ростовщичества с помощью курса внутриполитических факторов жизни.
..........................................
Proposta Aperto Putin di Tsipras per BRICS
Apostolos Rossios
Un importante sviluppo è in aggiunta al contesto economico già mondo interessati di BRICS eretta su iniziativa del presidente russo Vladimir Putin. Il ministro delle Finanze russo vice Sergei Stortsak come parte dell'apertura realizzati in paesi al di fuori del patto, ha esteso un invito al governo greco a partecipare come membro a New Development Bank. Ma ciò che ha un grande interesse e dove la dovuta attenzione è la più grande avversione dignitario russo del Cremlino, l'uso della moneta russa. E questo è il passo coraggioso proposto da Stortsak: usare il rublo nelle transazioni finanziarie tra di noi!
Questo sviluppo è chiaramente interessato con il nuovo governo greco, come la scelta di una fonte alternativa di prestito e di fornire importanti strumenti economici, è sempre sul tavolo. Una selezione, ma che non porterà ulteriori misure di austerità e strangolamento economico della società e che mira a riavviare la produzione della macchina Paese. E può certamente Memorandum "proibitivo", tuttavia questo non è una fatalità, come la crisi umanitaria ed economica vissuta dal paese, si fornisce alcuna giuste opzioni diverse per il governo. E Nuova Banca Mondiale di BRICS, può essere indicato come un "ponte" per l'interruzione di pagina zona economica e geopolitica della Grecia.
Tsipras - Stortsak
La risposta è stata immediata da parte del primo ministro greco Alexis Tsipras, che in una conversazione telefonica ieri con quel membro del governo russo, esprimendo la sua gratitudine in primo luogo e poi la sorpresa positiva per l'invito a diventare la Grecia nel 6 ° membro banca di sviluppo del BRICS. Il signor Alexis Tsipras ha espresso l'interesse della Grecia e l'impegno per un esame approfondito della proposta che avranno l'opportunità di discutere ulteriormente con i leader, gli Stati dei paesi BRICS, a San Pietroburgo, che visiterà il Primo Ministro di partecipare al Forum Economico terrà 18-20 giugno.
Va notato che la questione della BRICS aveva discusso il primo ministro con il presidente russo durante la sua visita a Mosca.
Altre info su Grecia
Prima di circa due mesi e ufficialmente la società, Nuova Banca Mondiale (NBD) dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) è una realtà con la firma del presidente russo Vladimir Putin. E 'il rivale sia del FMI e della Banca Mondiale (USA) e la zona euro (Germania). E 'il secondo passo importante ed essenziale verso la realizzazione della visione del presidente russo per un mondo multipolare. Proprio ieri, però, è stata perfezionata e il posizionamento del primo presidente di questa grande nuova Banca Mondiale. Questo è l'indiano Vaman Kamath, che è il presidente di una grande banca privata ICICI e l'ex capo della società internazionale di software Infosys.
Su questo tema, in particolare la nuova banca di BRICS ho parlato in una precedente nota e anche ampiamente.
L'NDB (New Development Bank), poi, con un capitale iniziale di 100 miliardi. Di dollari, con sede a Shanghai in Cina, è destinato a diventare uno dei più influenti istituzioni finanziarie del mondo. La priorità dovrà finanziare grandi progetti infrastrutturali, sviluppo e progetti di innovazione in tutto il mondo, gli Stati - membri, anche in paesi al di fuori del patto. Pertanto Oltre è stato il suggerimento di Grecia di aderire come membro.
Fornirà assistenza finanziaria ai paesi che hanno problemi con il debito e non possono soddisfare le richieste dei creditori. I fondi disponibili da parte della Banca di sviluppo, insieme con le riserve consentiranno a questi paesi di istituire meccanismi comuni per stabilizzare i mercati dei capitali nazionali, in cui la crisi economica globale. Questo caso ovviamente di interesse diretto e il nostro paese come la Grecia possono cercare aiuto finanziario, con la clausola di sviluppo, eludendo così le condizioni restrittive imposte queste sanzioni contro la Russia e le maggiori istituzioni finanziarie.
La Russia è noto per avere ed esperienza, ma anche techognosia, strumenti finanziari per aiutare la Grecia a uscire dalla spirale di morte che hanno spinto i rappresentanti di usura internazionale per mezzo di corsi fattori di vita politica interna.
.....................