Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Πούτιν: Θα σας στηρίξουμε


Την βούληση των δύο πλευρών να προχωρήσουν όλα όσα συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Μόσχα για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, επιβεβαίωσαν Αλέξης Τσίπρας και Βλαντίμιρ Πούτιν. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας οι δύο άντρες συζήτησαν για τον ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Greek Stream αλλά και για τα ενεργειακά θέματα εν γένει.
Παράλληλα, ο ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που θα διεξαχθεί στις 18-20 Ιουνίου. Όπως έγινε γνωστό ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μεταβεί στην Μόσχα αύριο για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από τη μεγάλη νίκη κατά του ναζισμού.
Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεση του να στηρίξει ένα σχέδιο χρηματοδότησης προς την Ελληνική εταιρεία κατασκευής του αγωγού, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ενεργειακές και αναπτυξιακές επενδύσεις και να εξοφληθεί ενδεχομένως από τα κέρδη της εταιρείας από τη λειτουργία του». πρόκειται για μία ακόμη κίνηση της Μόσχας δηλωτική της αποφασιστικότητας της να ολοκληρωθεί το σχέδιο του αγωγού.
ΡΑΦ
..............
Putin: We will support you
The willingness of both sides to move everything agreed in the previous visit of a Greek prime minister to Moscow to strengthen bilateral cooperation, affirmed Alexis Tsipras and Vladimir Putin. More specifically, during yesterday's telephone conversation, the two men discussed the Russian gas pipeline Greek Stream and energy issues in general. At the same time, the Russian president invited the Greek Prime Minister at the Economic Forum in St. Petersburg to be held on 18-20 June. As it became known, however, Alexis Tsipras will not go to Moscow tomorrow for established events for the 70th anniversary of the great victory over Nazism.
During the conversation, Vladimir Putin expressed his intention to support a financing plan to the Greek maker of the pipeline, which can be used in energy and development investment and potentially repaid from the company's profits from its operation. " this is another piece of Moscow declarative determination to complete the project pipeline.
RAF
..............
Путин: Ми ћемо вас подржати
Спремност обе стране да се све договорили крећу у претходне посете грчког премијера Москви да ојача билатералне сарадње, потврдио Алексис Ципрас и Владимир Путин. Тачније, током јучерашњег телефонског разговора, њих двојица разговарали су руски гасовод Грчки ток и енергетска питања у целини. Истовремено, руски председник је позвао грчки премијер на Економском форуму у Санкт Петербургу ће се одржати 18-20 јуна. Као што је постала позната, међутим, Алексис Ципрас неће ићи у Москву сутра утврђених догађаја за 70. годишњице велике побједе над нацизмом.
Током разговора, Владимир Путин је изразио намеру да подржи план финансирања на грчком произвођача гасовода, који се могу користити у области енергетике и развоја инвестиција и потенцијално враћен из профита компаније из свог рада. " ово је још један комад Москви декларативне одлучности да заврши пројекат гасовода.
РАФ
..............
Путин: Мы будем поддерживать вас
Готовность обеих сторон двигаться все согласились в предыдущем визита греческого премьер-министра в Москву для укрепления двустороннего сотрудничества, подтвердили Алексис Tsipras и Владимир Путин. Более конкретно, во время вчерашнего телефонного разговора собеседники обсудили российскую газопровода греческий поток и энергетические проблемы в целом. В то же время, президент России пригласил Премьер-министр Греции на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который состоится 18-20 июня. Как стало известно, однако, Алексис Tsipras не ехать в Москву завтра, установленных событий для 70-летию великой победы над фашизмом.
В ходе беседы Владимир Путин выразил намерение поддержать план финансирования греческого производителя трубопровода, которые могут быть использованы в области энергетики и развития инвестиций и потенциально погашен из прибыли компании от ее работы ". это еще один кусок Московской декларативный решимости завершить трубопровод проекта.
РАФ
..............
Putin: Nosotros le apoyará
La buena voluntad de ambas partes para avanzar todo lo acordado en la anterior visita de un primer ministro griego a Moscú para fortalecer la cooperación bilateral, afirmó Alexis Tsipras y Vladimir Putin. Más específicamente, durante la conversación telefónica de ayer, los dos hombres discutieron el gasoducto ruso corriente griega y los problemas energéticos en general. Al mismo tiempo, el presidente ruso invitó al primer ministro griego, en el Foro Económico de San Petersburgo, que se celebrará los días 18-20 de junio. Como se supo, sin embargo, Alexis Tsipras no ir a Moscú mañana para eventos establecidos para el 70 aniversario de la gran victoria sobre el nazismo.
Durante la conversación, Vladimir Putin, expresó su intención de apoyar un plan de financiación para el fabricante griego de la tubería, que puede ser usado en la energía y la inversión para el desarrollo y potencialmente pagado de las ganancias de la compañía de su funcionamiento ". esta es otra pieza de Moscú determinación declarativa para completar la cartera de proyectos.
RAF