Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Η ΔΗΜΑΡ ο Ποταμίσιος και ο Σημίτης

Ως φαίνεται πολλοί βουλευτές της ΔΗΜΑΡ που έφυγαν ή διαγράφησαν πηγαίνουν ….ως ομάδα στον Ποταμίσιο. Οικονόμου, Ψαριανός, Λυκούδης, Παπαδόπουλος, Μάρκου και τώρα μάλλον η Νίκη Φούντα. Στην ομάδα έχουν ενταχθεί και οι βουλευτές Αηδόνης, Τατσόπουλος και συζητούν, Ανδρουλάκης, Ψύρρας και Μπόλαρης. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών; Μα ποιος άλλος; ο Σημίτης!

Και μια πρώτη απόδειξη είναι το γεγονός ότι στην παραπάνω ομάδα εντάσσεται και το δεξί χέρι του Σημίτη παλαιόθεν, η πρώην υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου! Όλοι αυτοί βέβαια, χρησιμοποιούν τα «οχήματά» τους που έχουν δημιουργήσει, για ευνόητους λόγους, για να συνεργαστούν με τον Ποταμίσιο. Μεταρρυθμιστές, Δίκτυο, Δημοκρατικός Σύνδεσμος κ.λ.π. Και η κοινή τους στόχευση δεν είναι άλλη από την πρόταση Σημίτη: δημιουργία Κεντροαριστεράς, κατά το πρότυπο το ιταλικό λίγα χρόνια πριν. Άλλωστε την "Ελιά" για τον λόγο αυτό την δημιούργησαν. Το σύστημα κάνει ότι μπορεί για να σωθεί αλλά ... μάλλον είναι μακριά νυχτωμένοι! Τους πήρε χαμπάρι ο ελληνικός λαός!
ΡΑΦ
.............
The DIMAR the fluvial and Simitis
It seems many of DIMAR Members who left or erased ... go team leader who in fluvial. Economou, Psarianos, Lykoudis, Papadopoulos, Mark and now rather Niki Tassel. In group have joined and Members Aidonis, Tatsopoulos and discuss, Androulakis, PSYRRI and Bolaris. The common denominator of all these? But who else? Simitis!
And a first proof is the fact that in the above group is part and right hand longstanding Simitis, the former Education Minister Anna Diamantopoulou! All these, of course, use the "vehicles" that have created them, for obvious reasons, to work with the fluvial. Reformists, Network, etc. Republican Association And their common target is none other than the proposal Simitis: creation center left, along the lines of the Italian a few years ago. Besides the \ "Elia \" therefore created it. The system does all it can to save ... but rather are long benighted! They got wind of the Greek people!
RAF