Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Επιστολή– τελεσίγραφο Κίρχνερ στον Ομπάμα


- Η πρόεδρος της Αργεντινής ζητάει εξηγήσεις για τη διαπλοκή της κυβέρνησης Ομπάμα με τους διεθνείς τοκογλύφους και προϊδεάζει για διακοπή των σχέσεων
- Έπεσαν οι υπογραφές Κίνας – Αργεντινής για την οριστική κατάργηση του δολαρίου και συναλλαγή σε εθνικά νομίσματα
Του Απόστολου Ρόσσιου
Αναμφίβολα πρόκειται για την πλέον μαχητική πολιτικό της υφηλίου που πάει κόντρα στους επικυρίαρχους και στο σύστημα της διεθνούς τοκογλυφίας.
Είναι γνωστές οι μάχες στα διεθνή δικαστήρια της προέδρου της Αργεντινής Χριστίνα Κίρχνερ και του επιτελείου της με τα hedge funds, τα λεγόμενα κεφάλια-γύπες αλλά και τις νίκες που κατήγαγε. Τα ελεγχόμενα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν πετάξει τόνους λάσπη κατά της προέδρου της Αργεντινής, σε αγαστή συνεργασία με τους διεθνείς τοκογλύφους, με στόχο να κάμψει το φρόνημα των Αργεντίνων. Μάταια όμως, καθώς η πρόεδρος της Αργεντινής με τον ικανότατο υπουργό των οικονομικών Αξλ Κίσιλοφ, πέτυχαν «κούρεμα» του τοκογλυφικού χρέους της χώρας με μία μόνο εξαίρεση: Τον περασμένο Ιούλιο ένας Αμερικανός δικαστής, δικαίωσε ένα από τα πειρατικά αμερικανικά hedge funds και κάλεσε την Αργεντινή να αποπληρώσει το χρέος της προς αυτό, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού χρέους που είχε το 2001. Το υπόλοιπο 90% ήταν στα χέρια ομολογιούχων που δέχτηκαν «κούρεμα» κατά 70%. Όμως, η πρόεδρος της Αργεντινής και αυτή τη φορά δεν υπέκυψε στα αρπακτικά – τοκογλύφους και ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης για «κούρεμα».
Κινήσεις – ματ
Ενδεικτικό της πατριωτικής στάσης της Χριστίνας Κίρχνερ είναι δύο κινήσεις τα τελευταία 24ωρα, με παγκόσμιο αντίκτυπο στις οποίες προχώρησε η ίδια. Η πρώτη, υπέγραψε με τον Κινέζο ομόλογό της την κατάργηση του δολαρίου στις μεταξύ των συναλλαγές, (άλλη μία επιτυχία του Βλαντιμίρ Πούτιν) και καθιέρωση του κινέζικου γουάν και του αργεντίνικου πέσος.
Η συμφωνία αυτή ενεργοποιείται άμεσα και με αυτόν τρόπο η Αργεντινή ενισχύει τα συναλλαγματικά της αποθέματα κατά 10 δισ. δολ., καθώς θα πληρώσει σε γουάν τις εισαγωγές από Κίνα και όχι με δολάρια. Παράλληλα, πλέον των διμερών συμφωνιών, θα λάβει δανειοδότηση ύψους 11 δις δολάρια αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο της πρώτης δόσης ύψους ενός δις δολάρια, πάντα σε γουάν.
Η δεύτερη κίνηση της μαχητικής προέδρου της Αργεντινής, είναι η επιστολή – κόλαφος προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, που απέστειλε την περασμένη Πέμπτη, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγορεί την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον, ότι βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τα αρπακτικά της διεθνούς τοκογλυφίας που έχουν επιδοθεί σε έναν ανελεή πόλεμο κατά της Αργεντινής και της ίδιας προσωπικά. Ζητάει εξηγήσεις, αν πράγματι η διορισμένη από τον Ομπάμα πρόεδρος του PIDB (Public Interest Declassification Board) Νάνσυ Σόντερμπεργκ, είναι επίσης συμπρόεδρος της «American Task Force Argentina» (ATFA), μιας εταιρίας που συνδέονται με τα λεγόμενα αρπακτικά κεφάλαια και που δημιουργήθηκε, όπως αναφέρει η Κίρχνερ, ειδικά για να επιτίθεται και να βρίζει την Αργεντινή και την πρόεδρό της.
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, αναφέρει στην επιστολή της προς τον Ομπάμα η ηγέτης της Αργεντινής, ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις ΗΠΑ – Αργεντινής. Μάλιστα η Χριστίνα Κίρχνερ, δίνει και χρονοδιάγραμμα στον Μπαράκ Ομπάμα για να απαντήσει στη διάρκεια της Συνόδου των G20 στην Αργεντινή, τις στις 15-16 Νοεμβρίου στο Μπρίμπεϊν της Αυστραλίας. Και ζητάει από τον αμερικανό πρόεδρο να είναι ικανοποιητικές οι εξηγήσεις.
Ληστρικό λόμπι
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Αργεντινής: «Η ATFA έχει δηλώσει ότι έχει δαπανήσει πολλά εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός λόμπι εναντίον της Αργεντινής εντός του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ επίσης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει προς όφελός της οδυνηρά για τους Αργεντινούς γεγονότα, όπως την τρομοκρατική επίθεση κατά του κέντρου της εβραϊκής κοινότητας στο Μπουένος Άιρες το 1994, συκοφαντώντας την κυβέρνησή μου με εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς. Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας θα επηρεαστούν αρνητικά, αν επίσης αποδειχθεί ότι η Νάνσυ Σόντερμπεργκ της ATFA είναι η Σόντερμπεργκ που σας συμβουλεύει για θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και το ίδιο άτομο που διοικεί το ληστρικό fund NML Capital, το οποίο έχει την έδρα του στις Νήσους Κέιμαν και πρωτοστατεί στη διεθνή δικαστική εκστρατεία κατά της χώρας μου».
....................
Kirchner letter-ultimatum to Obama
- The president of Argentina requesting explanations for interweaving the Obama administration with international usurers, promising break between
- Fell signatures China - Argentina for final elimination of the dollar and trade in national currencies
Of Apostles Rossios
Undoubtedly this is the most militant political world that goes against the suzerain and the system of international usury. It is known battles in international courts of Argentine President Cristina Kirchner and his staff with the hedge funds, so-called head-vultures and the victories he attained. The controlled international media have thrown tons of mud against the president of Argentina, in tandem with international usurers, in order to break the morale of the Argentinians. In vain, as the President of Argentina, the very capable minister of economic Axl Kisilof, achieved "haircut" of usurious debt of the country with one exception: In July an American judge, ruled one of pirated American hedge funds and urged Argentina to repay its debt to this amount represents approximately 10% of the total debt in 2001. The remaining 90% was in the hands of bondholders who agreed "haircut" of 70%. However, the president of Argentina, and this time did not succumb to predators - sharks and called for implementation of the decision to "haircut".
Moves - Checkmate
Indicative of the patriotic attitude of Christina Kirchner are two movements in the last 24hours with global impact which proceeded the same. The first, signed with his Chinese counterpart, the elimination of the dollar in transactions between (another success of Vladimir Putin) and establishment of the Chinese yuan and Argentine pesos.
The agreement is effective immediately and in this way strengthen Argentina's foreign reserves by 10 billion. Dollars. As you pay in yuan imports from China and not with dollars. Furthermore, most of the bilateral agreements, will receive a loan of 11 billion dollars starting in December of the first tranche of a billion dollars, all in yuan.
The second movement of militant president of Argentina, is the letter - slap in the face to President Barack Obama sent last Thursday, in which more or less accuses the government in Washington that is in tandem with the predators international usury who have engaged in a war against anelei Argentina and the same person. He asks for explanations, if indeed appointed by President Obama's PIDB (Public Interest Declassification Board) Nancy Soderberg, is also co-chair of «American Task Force Argentina» (ATFA), a company associated with the so-called predatory capital and created as Kirchner says, especially for attacking and cursing Argentina and chairman.
If so, state in a letter to Obama the leader of Argentina, makes it clear that there will be serious consequences for US relations - Argentina. Indeed, Christina Kirchner, gives timetable Barack Obama to answer during the G20 summit in Argentina, the 15-16 November in Brimpein Australia. And asking the US president to be satisfactory explanations.
Predatory lobby
As the characteristics of Argentine president: "The ATFA has stated that he has spent many millions of dollars to create a lobby against Argentina in the US Congress, and also did not hesitate to use it to her advantage painfully for Argentinians events such as terrorist attack on the Jewish community center in Buenos Aires in 1994, slandering my government with completely unsubstantiated claims. The relations between our governments will be affected negatively if also proved that Nancy Soderberg of Soderberg ATFA is advising you on matters of national security, but also the same person who runs the predatory fund NML Capital, which has its headquarters in Cayman Islands is a leader in the international legal campaign against my country. "
................................
Кирхнер писмо-Ултиматум Обами
- Председник Аргентине тражи објашњења за преплитања администрације Обаме са међународним зеленаше, обећавајући пауза између
- Фелл потписи Кина - Аргентина за коначну елиминацију долара и трговине у националним валутама
Апостола Россios
Несумњиво да је ово највише милитантни политички свет који иде против економској и система међународног зеленаштва. Познато је битке на међународним судовима аргентински председник Цристина Кирцхнер и његовог особља са хеџ фондовима, тзв глава-лешинари и победе је постигнут. Контролисане међународни медији су бацили тона блата против председника Аргентине, у тандему са међународним зеленаше, како би се прекинуо морал Аргентинаца. Узалуд, као председник Аргентине, врло способан министар за економски Акл Кисилоф, постићи "хаирцут" од зеленашки дуга земље са једним изузетком: У јулу амерички судија, владао један од пиратских амерички хеџ фондова и позвао Аргентина да врати свој дуг да тај износ представља око 10% укупног дуга у 2001. Преосталих 90% је у рукама власника обвезница који су се сложили "шишање" од 70%. Међутим, председник Аргентине, а овај пут није подлегао Предаторс - ајкулама и позвао за имплементацију одлуке "фризура".
Мовес - Цхецкмате
Индикативни Патриотске односа Кристина Кирхнер су два покрета у последњој 24хоурс са глобалним утицајем који је наставио исти. Први, који је потписан са својим кинеским колегом, елиминације долара у трансакцијама између (Још један успех Владимира Путина) и оснивање кинеских јуана и аргентинских пезоса.
Споразум ступа на снагу одмах и на тај начин ојачати Аргентина је девизне резерве од 10 милијарди. Долара као плаћате увоза из Кине јуана, а не доларима.. Осим тога, већина билатералних споразума, добиће кредит од 11 милијарди долара у децембру почиње прве транше од милијарду долара, а све у јуана.
Други кретање милитантног председника Аргентине, је слово - шамар на председника Барака Обаме је послао прошлог четвртка, у којима мање или више оптужује владу у Вашингтону да је у тандему са предаторе Међународна зеленаштво који су ангажовани у рату против Аргентине и анелеи истој особи. Он тражи објашњења, уколико заиста именује председника Обаме ПИДБ (Публиц Интерест Декласификација Боард) Нанци Содерберг, је такође копредседник «америчке радне групе Аргентина» (АТФА), компаније у вези са тзв предаторске капитала и настао као Кирхнер каже, посебно због напада и псовао Аргентину и председника.
Ако је тако, држава у писму Обами лидера Аргентине, јасно да ће бити озбиљне последице по нас односе - Аргентина. Заиста, Кристина Кирхнер, даје реда вожње Барака Обаме да одговори током самита Г20 у Аргентини, на 15-16 новембра у Бримпеин Аустралији. И тражећи од председника САД да задовољавајуће објашњење.
Пљачкашки Хол
Као карактеристика аргентинског председника: "АТФА је изјавио да је он провео многе милионе долара да створи лоби против Аргентине у америчком Конгресу, а такође није оклевао да га користите у своју корист болно за Аргентинци догађаје попут терориста нападају на општинском центру јеврејске у Буенос Аиресу 1994. године, клеветање своју владу са потпуно неосноване тврдње. Односи између наше владе ће бити негативно утицати ако се докаже да Нанси Содерберг од Содерберг АТФА вас саветује о питањима националне безбедности, али и иста особа која води пљачкашки фонд НМЛ капитала, која има своје седиште у Кајманска Острва је лидер у међународном правном кампањи против моје земље. "
....................
Киршнер письмо-ультиматум Обамы
- Президент Аргентины с просьбой объяснения вплетая администрацию Обамы с международными ростовщиками, обещая перерыв между
- упал подписи Китай - Аргентина для окончательной ликвидации доллара и торговли в национальных валютах
Из Aпостолов Rossios
Несомненно, это является наиболее воинственная политический мир, что идет против сюзерена и системы международного ростовщичества. Известно, бои в международных судах Президентом Аргентины Кристиной Киршнер и его сотрудников с хедж-фондами, так называемый руководитель-стервятники и победы он достиг. Контролируемые международные СМИ выбросили тонны грязи против президента Аргентины, в тандеме с международными ростовщиками, для того, чтобы сломить моральный дух аргентинцев. Напрасно, как президент Аргентины, очень способный министром экономического Axl Kisilof, достигается "стрижка" ростовщической задолженности страны с одним исключением: в июле американский судья, постановил, один из пиратских американский хедж-фондов и призвал Аргентину на погашение задолженности перед эта сумма составляет примерно 10% от общего долга в 2001 году оставшиеся 90% были в руках держателей облигаций, которые согласились «стрижку» 70%. Тем не менее, президент Аргентины, и на этот раз не поддался хищников - акул и призвал к реализации решения к "стрижка".
Переход - Шах и мат
Ориентировочный патриотического отношения Кристины Киршнер два движения в последней 24 часов с глобальным воздействием, исходящим то же самое. Первый, подписал со своим китайским коллегой, ликвидации доллара в сделках между (еще один успех Владимира Путина) и установления китайского юаня и аргентинских песо.
Соглашение вступает в силу немедленно, и таким образом усилить валютные резервы Аргентины от 10 млрд. Долларов. Как вы платите в импорте юаней из Китая, а не с долларами. Кроме того, большинство двусторонних соглашений, получит кредит в размере 11 миллиардов долларов, начиная с декабря первого транша в миллиард долларов, все в юанях.
Второй движение президента воинствующего Аргентины, это буква - пощечина к президенту США Бараку Обаме отправили в прошлый четверг, в которых более или менее обвиняет правительство в Вашингтоне, который в тандеме с хищниками Международное ростовщичество, которые вовлечены в войну против anelei Аргентине и того же человека. Он просит объяснений, если, конечно, назначаются PIDB президента Обамы (Public Interest Рассекречивание совета) Нэнси Содерберг, также сопредседатель «американской Task Force Аргентина» (ATFA), компании, связанные с так называемой хищнической капитала и созданной как Киршнер говорит, особенно для нападения и проклиная Аргентину и председателя.
Если это так, государство в письме к Обаме лидера Аргентины, становится ясно, что там будет серьезным последствиям для отношений США - Аргентина. Действительно, Кристина Киршнер, дает расписание Барака Обаму ответить во время саммита G20 в Аргентине, в 15-16 ноября в Brimpein Австралии. И просят президента США, чтобы быть удовлетворительными объяснения.
Хищные лобби
Поскольку характеристики аргентинского президента: "ATFA заявил, что он потратил много миллионов долларов, чтобы создать лобби против Аргентины в Конгрессе США, а также, не колеблясь, использовать его в свою пользу болезненно для аргентинцев событий, таких как террориста напасть на еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, клевету мое правительство с полностью необоснованных претензий. Отношения между нашими правительствами будут негативно сказываться если доказано также, что Нэнси Содерберг из Содерберга ATFA консультирует Вас по вопросам национальной безопасности, но и тот же человек, который управляет хищный фонд NML Capital, которая имеет свою штаб-квартиру в Каймановы острова является лидером в международной правовой кампании против моей страны ".
.........................................
Kirchner carta-ultimátum a Obama
- El presidente de Argentina solicitando explicaciones para entretejer la administración de Obama con los usureros internacionales, prometiendo descanso entre
- firmas Fell China - Argentina para la eliminación definitiva del dólar y el comercio en monedas nacionales
De Apóstoles Rossios
Sin lugar a dudas este es el mundo de la política más militante que va en contra del soberano y el sistema de la usura internacional. Se sabe batallas en los tribunales internacionales de la presidenta argentina Cristina Kirchner y su personal con los fondos de cobertura, llamada cabeza-buitres y las victorias que alcanzó. Los medios de comunicación internacionales controlados han arrojado toneladas de lodo contra el presidente de Argentina, en conjunto con los usureros internacionales, con el fin de romper la moral de los argentinos. En vano, ya que el Presidente de la Argentina, el ministro muy capaz de Axl económica Kisilof, logrado "corte de pelo" de la deuda usurera del país, con una excepción: En julio, un juez americano, gobernó uno de los fondos de cobertura estadounidense pirateados e instó a Argentina para pagar su deuda con esta cantidad representa aproximadamente el 10% de la deuda total en el año 2001. El 90% restante estaba en manos de los tenedores de bonos que aceptaron "corte de pelo" de 70%. Sin embargo, el presidente de Argentina, y esta vez no sucumbieron a los depredadores - los tiburones y pidieron la aplicación de la decisión de "corte de pelo".
Mueve - Jaque mate
Indicativa de la actitud patriótica de Christina Kirchner son dos movimientos en la última 24 horas con un impacto global que procedió de la misma. El primero, firmado con su homólogo chino, la eliminación del dólar en las transacciones entre (otro éxito de Vladimir Putin) y el establecimiento del yuan chino y pesos argentinos.
El acuerdo entra en vigor inmediatamente y de esta manera fortalecer las reservas de divisas de la Argentina por 10 mil millones. De dólares. Como usted paga en yuanes las importaciones procedentes de China y no con dólares. Por otra parte, la mayoría de los acuerdos bilaterales, recibirá un préstamo de 11 mil millones de dólares a partir de diciembre del primer tramo de mil millones de dólares, todo en yuanes.
El segundo movimiento del presidente militante de la Argentina, es la letra - bofetada en la cara al presidente Barack Obama envió el jueves pasado, en la que más o menos acusa al gobierno de Washington que está a la par con los depredadores la usura internacional que han participado en una guerra contra anelei Argentina y la misma persona. Él pide explicaciones, si es nombrado por PIDB del presidente Obama (Junta Desclasificación de Interés Público), Nancy Soderberg, es también co-presidente del «American Task Force Argentina» (ATFA), una empresa asociada con el llamado capital depredador y creado como Kirchner dice, sobre todo para atacar y maldiciendo Argentina y presidente.
Si es así, el estado en una carta a Obama el líder de Argentina, deja en claro que habrá consecuencias graves para las relaciones de Estados Unidos - Argentina. De hecho, Christina Kirchner, da calendario Barack Obama para responder durante la cumbre del G-20 en Argentina, el 15 al 16 noviembre en Brimpein Australia. Y pidiendo al presidente de Estados Unidos sea explicaciones satisfactorias.
Vestíbulo abusivos
Como las características del presidente argentino: "La ATFA ha indicado que él ha gastado muchos millones de dólares para crear un hall de entrada contra Argentina en el Congreso de Estados Unidos, y también no dude en utilizarlo para su ventaja dolorosamente para eventos argentinos como terrorista atacar por el centro de la comunidad judía en Buenos Aires en 1994, calumniar a mi gobierno con pretensiones totalmente sin fundamento. Las relaciones entre nuestros gobiernos se verán afectados negativamente si también demostró que Nancy Soderberg de Soderberg ATFA le está asesorando en asuntos de seguridad nacional, sino también la misma persona que dirige el fondo NML depredadora Capital, que tiene su sede en Islas Caimán es un líder en la campaña legal internacional en contra de mi país ".
......................................
Kirchner lettera-ultimatum di Obama
- Il presidente dell'Argentina chiedendo spiegazioni per intrecciando l'amministrazione Obama con usurai internazionali, promettendo pausa tra
- le firme Fell Cina - Argentina per l'eliminazione definitiva del dollaro e il commercio di valute nazionali
Degli Apostoli Rossios
Senza dubbio questo è il mondo politico più militante che va contro il sovrano e il sistema dell'usura internazionale. E 'noto battaglie nei tribunali internazionali del presidente argentino Cristina Kirchner e il suo staff con gli hedge fund, i cosiddetti testa-avvoltoi e le vittorie ha raggiunto. I media internazionali controllati hanno gettato tonnellate di fango contro il presidente dell'Argentina, in tandem con gli usurai internazionali, al fine di spezzare il morale degli argentini. Invano, come il Presidente dell'Argentina, il ministro molto capace di Axl economica Kisilof, raggiunto "haircut" del debito usurario del paese con una sola eccezione: Nel mese di luglio un giudice americano, ha stabilito uno dei fondi pirata fund americano e ha esortato l'Argentina a rimborsare il debito a tale importo rappresenta circa il 10% del debito totale nel 2001. Il restante 90% era nelle mani degli obbligazionisti che hanno accettato "haircut" del 70%. Tuttavia, il presidente dell'Argentina, e questa volta non si sono arresi ai predatori - squali e chiamato per l'attuazione della decisione di "taglio di capelli".
Moves - Checkmate
Indicativo di un atteggiamento patriottico di Cristina Kirchner sono due movimenti negli ultimi 24 ore, con un impatto globale che ha proceduto lo stesso. Il primo, firmato con il suo omologo cinese, l'eliminazione del dollaro nelle transazioni tra (un altro successo di Vladimir Putin) e la creazione di yuan cinese e pesos argentini.
L'accordo ha effetto immediato e in questo modo rafforzare le riserve estere argentine di 10 miliardi. Dollari. Come si paga in yuan importazioni dalla Cina e non con i dollari. Inoltre, la maggior parte degli accordi bilaterali, riceverà un prestito di 11 miliardi di dollari a partire da dicembre della prima tranche di un miliardo di dollari, il tutto in yuan.
Il secondo movimento di militanti presidente dell'Argentina, è la lettera - schiaffo in faccia al presidente Barack Obama ha inviato Giovedi scorso, in cui più o meno accusa il governo di Washington che è in tandem con i predatori l'usura internazionale che si sono impegnati in una guerra contro anelei Argentina e la stessa persona. Chiede spiegazioni, se pure nominato dal presidente Obama PIDB (Public Interest declassificazione Board) Nancy Soderberg, è anche co-presidente del «americana Task Force Argentina» (ATFA), una società collegata con il cosiddetto capitale predatorio e creata come Kirchner dice, soprattutto per attaccare e maledicendo l'Argentina e presidente.
Se è così, lo stato in una lettera a Obama il leader di Argentina, rende chiaro che ci saranno gravi conseguenze per le relazioni degli Stati Uniti - Argentina. In effetti, Christina Kirchner, dà calendario Barack Obama di rispondere durante il vertice del G20 in Argentina, 15-16 novembre a Brimpein Australia. E chiedendo al presidente degli Stati Uniti per essere spiegazioni soddisfacenti.
Hall predatori
Poiché le caratteristiche del presidente argentino: "Il ATFA ha dichiarato di aver speso molti milioni di dollari per creare una hall contro l'Argentina nel Congresso degli Stati Uniti, e, inoltre, non ha esitato a usarlo a suo vantaggio dolorosamente per gli eventi argentini come il terrorista attaccare il centro della comunità ebraica a Buenos Aires nel 1994, calunniare il mio governo con affermazioni del tutto infondate. Le relazioni tra i nostri governi saranno influenzati negativamente se anche dimostrato che Nancy Soderberg di Soderberg ATFA ti fornisce consulenze su questioni di sicurezza nazionale, ma anche la stessa persona che gestisce il fondo di predatori NML Capital, che ha sede in Isole Cayman è leader nella campagna giuridico internazionale contro il mio Paese ".