Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Θέλουν την ανατροπή Άσαντ πάση θυσίαΤην αλλαγή της εξουσίας στη Συρία, συζήτησαν Ταγίπ Ερντογάν και Τζο Μπάιντεν στη διάρκεια της συνάντησης στην Άγκυρα. Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα η συνάντηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ με τον πρόεδρο της Τουρκίας είχε ειλικρίνεια και αμεσότητα και διήρκησε πάνω τέσσερις ώρες! «Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό τρόπο για να αξιολογήσουμε το ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας και οι κύριες προσπάθειες στη Συρία πρέπει να στοχεύουν στην ανατροπή του καθεστώτος του προέδρου Άσαντ».
Αυτό δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της Άγκυρας. Επίσης σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Ria Novosti, η Τουρκία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εκπαιδεύσουν, στην Τουρκία, αντάρτες του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού.
..........
They want to overthrow Assad at all costs
The change of power in Syria, discussed Tayyip Erdogan and President Joe Biden during their meeting in Ankara. As mentioned American networks meeting the Vice US with President of Turkey had honesty and directness and lasted over four hours! "We need a different way to assess the Islamic State of Iraq and Syria and the main efforts in Syria should aim to overthrow the regime of President Assad." This was stated by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, the Turkish media, clarifying the stance of Ankara. Also according to the Russian television network Ria Novosti, Turkey and the US agreed to train, Turkey, rebels of the so called Free Syrian Army.
..........
Vogliono rovesciare Assad a tutti i costi
Il cambiamento di potere in Siria, ha discusso Tayyip Erdogan e il presidente Joe Biden durante il loro incontro ad Ankara. Come accennato americana incontro reti il Vice Presidente degli Stati Uniti con la Turchia avuto onestà e franchezza ed è durato oltre quattro ore! "Abbiamo bisogno di un modo diverso di valutare lo stato islamico di Iraq e Siria e gli sforzi principali in Siria dovrebbe mirare a rovesciare il regime del presidente Assad." Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, i media turchi, chiarendo la posizione di Ankara. Sempre secondo la rete televisiva russa Ria Novosti, la Turchia e gli Stati Uniti hanno deciso di formare, Turchia, ribelli del cosiddetto Esercito siriano libero.
........
Они желе да свргну Асада по сваку цену
Промена власти у Сирији, разговарали Тајип Ердоган и потпредседник Џозеф Бајден током њиховог састанка у Анкари. Као што је поменуто састанку Америчког мрежама потпредседник САД са председником Турске имао искреност и непосредност и трајао више од четири сата! "Треба нам другачији начин за процену Исламска Држава Ирака и Сирије и главних напорима у Сирији треба да имају за циљ да свргне режим председника Асада." Ово је изјавио председник Турске Реџеп Тајип Ердоган, турски медији, разјашњавању став Анкаре. Такође, према руској телевизијској мрежи РИА Новости, Турске и САД договорили да тренира, Турска, побуњенике на тзв слободном сиријске армије.
.......
Они желе да свргну Асада по сваку цену
Промена власти у Сирији, разговарали Тајип Ердоган и потпредседник Џозеф Бајден током њиховог састанка у Анкари. Као што је поменуто састанку Америчког мрежама потпредседник САД са председником Турске имао искреност и непосредност и трајао више од четири сата! "Треба нам другачији начин за процену Исламска Држава Ирака и Сирије и главних напорима у Сирији треба да имају за циљ да свргне режим председника Асада." Ово је изјавио председник Турске Реџеп Тајип Ердоган, турски медији, разјашњавању став Анкаре. Такође, према руској телевизијској мрежи РИА Новости, Турске и САД договорили да тренира, Турска, побуњенике на тзв слободном сиријске армије.