Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Παρέμβαση Πούτιν στην εύφλεκτη ζώνη της Κύπρου


- Απηύθυνε επείγουσα πρόσκληση στον Αναστασιάδη να επισκεφτεί στο Κρεμλίνο
- Αερομαχίες μεταξύ ρωσικών και ΝΑΤΟϊκών αεροσκαφών στη Βαλτική
Του Απόστολου Ρόσσιου
Πρωτοβουλία που ίσως αλλάξει πολλά δεδομένα στην ευρύτερη και εύφλεκτη περιοχή της Κύπρου, έκανε ο ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος για μια ακόμη φορά αποδεικνύει τη μαεστρία του στην παγκόσμια διπλωματική σκακιέρα.
Σε μια συγκυρία που η πρόκληση της Άγκυρας έχει ξεπεράσει κάθε όριο με το ωκεανογραφικό «Μπαμπαρός» να βιντεοσκοπεί τα θαλάσσια κυπριακά οικόπεδα και τον Νταβούτογλου να ζητάει μερίδιο από τους υδρογονάνθρακες, ο πρόεδρος Πούτιν μέσω του ρώσου πρέσβη της Κύπρου απευθύνει πρόσκληση στον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στην Μόσχα. Η παρουσία ωστόσο ισχυρής ναυτικής δύναμης ανοιχτά της μεγαλονήσου αποτελεί ένδειξη ότι το Κρεμλίνο ουδόλως απέχει από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Παράλληλα, η συμμετοχή του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Ελ Σίσι στην τριμερή επιτροπή (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος) για τις συνομιλίες με την τουρκική πλευρά στο θέμα της ΑΟΖ, ο οποίος είναι φίλα προσκείμενος στο Κρεμλίνο επιβεβαιώνει τη βούληση του ρώσου ηγέτη για περισσότερη και πιο ενεργή ανάμειξη στα συμβαίνοντα στην περιοχή. Επιπροσθέτως, με δεδομένο το πολύ καλό παρελθόν στις διμερείς σχέσεις Ρωσίας – Κύπρου αλλά και η πρόσφατη ένθερμη αναφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν στη μεγαλόνησο, καταδεικνύει τις προθέσεις του για θετική παρέμβαση στο φλέγον ζήτημα που αφορά όχι μόνο την Κύπρο αλλά τον ελληνισμό ευρύτερα.
Συνάντηση
Ειδικότερα, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε στη Λευκωσία χθες ο ρώσος πρέσβης στην Κύπρο Στανισλάβ Οσάντσκιι με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, όπως αναφέρουν και τα κυπριακά ΜΜΕ μετέφερε πρόσκληση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον κύπριο πρόεδρο για επίσκεψη στη Μόσχα. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο ρώσος πρέσβης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Συζητήσαμε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη διάφορα θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις Ρωσίας – Κύπρου, καθώς και για το τι συμβαίνει στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου». Στην ερώτηση αν έχει αποσαφηνιστεί η ημερομηνία για την επίσκεψη του προέδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα, ο Ρώσος πρέσβης απέφυγε διπλωματικά να απαντήσει, δεν έδωσε σαφή ημερομηνία ωστόσο διευκρίνισε ότι «μιλήσαμε γενικά για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της επίσκεψης το συντομότερο δυνατόν». Σύμφωνα όμως με πληροφορίες η Μόσχα επιδιώκει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη κινούνται οι διπλωματικές υπηρεσίες. Η οριστικοποίηση της ημερομηνίας επίσκεψης Αναστασιάδη στη Ρωσία θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Η εσπευσμένη επίσκεψη του Κύπριου προέδρου στη Ρωσία, είναι σαφές ότι καταδεικνύει το μέγιστο της σοβαρότητας της εν λόγω κατάστασης. Από τη συνάντηση δε, θα προκύψουν και σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις προς όφελος σίγουρα του Κυπριακού ελληνισμού.
Αερομαχίες στη Βαλτική
Στο μεταξύ, πραγματικές αερομαχίες εξελίχθηκαν χθες και προχθές στον εναέριο χώρο της Βαλτικής θάλασσας μεταξύ ρωσικών και ΝΑΤΟϊκών αεροσκαφών. Όπως αναφέρει έκθεση του ΝΑΤΟ που δημοσίευσε η διοίκηση της Ευρώπης σε αποστολές αναχαίτισης τεσσάρων σμηνών ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών που «έκαναν ασκήσεις στον εναέριο χώρο της Βαλτικής, της Βόρειας Θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας αλλά του Ατλαντικού», προχώρησαν ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη. Στην έκθεση αναφέρεται πως δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις, τονίζει όμως πως πρόκειται για ασυνήθιστη δραστηριότητα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.
...........
Intervention Putin flammable zone of Cyprus
- She launched an urgent invitation to visit Anastasiadis Kremlin
- Dogfight between Russian and NATO aircraft in the Baltic
His Apostle Rossios
Initiative may change a lot of data to wider and flammable area of Cyprus, made the Russian leader Vladimir Putin, who once again proves his mastery in the global diplomatic chessboard. At a time when the challenge of Ankara has surpassed all limits with the oceanographic 'Babar' filming marine Cypriot land and Davutoglu share request by oil, President Putin by the Russian Ambassador to Cyprus invite the Cypriot President Nikos Anastasiadis to go as soon as possible in Moscow. Nonetheless, the presence of strong naval force off of the island is an indication that the Kremlin is in no way what is happening in the region. Moreover, the participation of Egyptian President Abdel El Sisi the tripartite committee (Greece, Cyprus, Egypt) for talks with the Turkish side in the EEZ issue, which is sympathetic to the Kremlin confirms the intention of the Russian leader for more and more active involvement in what is happening in the region. Furthermore, given the very good bilateral relations in the past Russia - Cyprus and the recent fervent petition Vladimir Putin on the island, shows the positive intentions intervention burning issue that concerns not only Cyprus but the Greeks in general.
Meeting
In particular, during his meeting in Nicosia yesterday the Russian Ambassador to Cyprus Stanislav Osantskii with President Nikos Anastasiadis, as mentioned and Cypriot media conveyed the invitation of Russian President Vladimir Putin to the Cypriot president to visit Moscow. Speaking after the meeting, the Russian ambassador said among other things that: "We discussed with President Anastasiadis various issues of international concern, issues concerning bilateral relations Russia - Cyprus, as well as what happens in the eastern Mediterranean." When asked if he has clarified the date for the visit of President Anastasiadis in Moscow, the Russian ambassador avoided diplomatic answer, gave no clear date but stated that "we talked generally about the possibility of a visit as soon as possible." But according to the information sought by the Moscow meeting be held as soon as possible and in this direction are already moving the diplomatic services. The finalization date Anastasiadis visit to Russia will be in the coming days. The hasty visit of Cypriot president in Russia, clearly shows the maximum severity of this situation. Since that meeting, he shall arise and important initiatives and movements for the benefit of the Cypriot Hellenism definitely.
Dogfight in the Baltic
Meanwhile, real dogfights developed yesterday and the day before in the airspace of the Baltic Sea between Russian and NATO aircraft. As NATO report published by the government of Europe on missions interceptor four flocks Russian military aircraft "did exercises in the airspace of the Baltic, North Sea, Black Sea, but the Atlantic," proceeded NATO aircraft. The report states that there were no violations, but stresses that it is unusual activity in European airspace.
...........
Интервенција Путин запаљиво зона Кипра
- Она је покренула хитну позив да посети Анастасиадис Кремља
- Догфигхт између руске и НАТО авиона на Балтику
Његов Апостол Россиос
Иницијатива може променити много података за шире подручје и запаљивих Кипра, је руски лидер Владимир Путин, који је још једном доказује своју мајсторство у глобалној шаховској табли дипломатском. У времену када изазов Анкари је превазишао све границе са на Океанографски "Бабар 'снима марине Кипра земљишта и Давутоглу захтева учешће за нафту, председник Путин је руски амбасадор на Кипру позове председник Кипра Никос Анастасиадис ићи што је пре могуће у Москви. Ипак, присуство јаког поморским снагама са острва је показатељ да Кремљ није ни на који начин оно што се дешава у региону. Штавише, учешће египатског предсједника Абдел Ел Сиси трипартитни комитет (Грчка, Кипар, Египат) на разговоре са турске стране у ЕЕЗ питању, који је близак Кремљу потврђује намеру руског лидера за више активан укључивање у оно што се дешава у региону. Осим тога, с обзиром на изузетно добре билатералне односе у протеклих Русији - Кипар и недавном ватрене петиције Владимира Путина на острву, показује позитивних намера интервенцију горући проблем који се не односи само на Кипар, али Грци уопште.
Састанак
Конкретно, током састанка у Никозији јуче руски амбасадор на Кипру Станислав Осантскии са председником Никос Анастасиадис, као што је поменуто и кипарски медији пренели позив руског председника Владимира Путина на кипарског председника да посети Москву. Говорећи после састанка, руски амбасадор је рекао да је, између осталог: "Разговарали смо о са председником Анастасиадис различитим питањима од међународног значаја, питањима која се тичу билатералних односа Русија - Кипар, као и шта се дешава у источном Медитерану." Упитан да ли је разјаснио датум за посету председника Анастасиадис у Москви, руски амбасадор избећи дипломатски одговор, није дао јасан датум, али је изјавио да је "генерално разговарали о могућности посјете што је прије могуће." Међутим, према информацијама коју тражи састанак у Москви бити одржан у најкраћем могућем року, а у том правцу се већ помера дипломатске службе. Датум Завршетак Анастасиадис посета Русији ће бити у наредним данима. Исхитрено Посета Кипарски председник у Русији, јасно показује максималну озбиљност ове ситуације. Од тог састанка, он ће се појавити и важне иницијативе и покрети за корист кипарског хеленизма дефинитивно.
Догфигхт на Балтику
У међувремену, прави Догфигхтс развио јуче и прекјуче у ваздушном простору Балтичком мору између руских и НАТО авиона. Као извештају НАТО објавио влада Европе о мисијама интерцептор четири стада руски војни авиони "радили вежбе у ваздушном простору Балтика, Северном мору, Црном мору, али Атлантика," наставио НАТО авиона. У извештају се наводи да није било повреда, али наглашава да је необично активност европског ваздушног простора.
...........
Вмешательство Путина воспламеняется зона на Кипре
- Она запустила срочный приглашение посетить Anastasiadis Кремля
- Рукопашный бой между русской и НАТО самолета на Балтике
Его апостол Rossios
Инициатива может измениться много данных для более широкого и горючих территории Кипра, сделал глава России Владимир Путин, который в очередной раз доказывает свое мастерство в глобальной дипломатической шахматной доске. В то время, когда проблема Анкаре превзошла все пределы с съемок морских кипрской земли и Давутоглу запросу акций Океанографического 'Бабар "нефтью, Путин российским послом на Кипр приглашают кипрский президент Никос Анастасиадис идти как можно скорее в Москве. Тем не менее, наличие сильного военно-морских сил с острова признак того, что Кремль никак не то, что происходит в регионе. Кроме того, участие президента Египта Абдель Эль-Сиси трехстороннего комитета (Греция, Кипр, Египет) для переговоров с турецкой стороной в вопросе ИЭЗ, который симпатизирует Кремля подтверждает намерение российского лидера для более активным Участие в то, что происходит в регионе. Кроме того, учитывая очень хорошие двусторонние отношения в прошлом России - на Кипре и в недавнем пылкой ходатайству Владимира Путина на острове, показывает положительные намерения вмешательства горящий вопрос, который касается не только Кипра, но греки в целом.
Встреча
В частности, во время встречи в Никосии вчера посол России на Кипр Станислав Osantskii с президентом Никос Anastasiadis, как уже упоминалось, и кипрские СМИ передал приглашение президента России Владимира Путина с кипрским президентом посетить Москву. Выступая после встречи, сказал посол России в числе прочего, что: "Мы обсудили с президентом Anastasiadis различным вопросам, имеющим международное значение, вопросы, касающиеся двусторонних отношений Россия - Кипр, а также то, что происходит в восточной части Средиземного моря." Когда его спросили, если он уточнил дату визита Президента Anastasiadis в Москве, посол России избежать дипломатического ответа, не дал четкого дату, но заявил, что "мы говорили в целом о возможности визита в кратчайшие сроки." Но в соответствии с информацией добивается встречи в Москве состоится как можно скорее, и в этом направлении уже идут дипломатические услуги. Дата завершение Anastasiadis визит в Россию будет в ближайшие дни. Поспешное визит кипрского президента в России, ясно показывает максимальную серьезность этой ситуации. С этой встречи, он возникает и важные инициативы и движения в пользу кипрской эллинизма определенно.
Рукопашный бой в Прибалтике
Между тем, реальные воздушные бои разработаны вчера и позавчера в воздушном пространстве Балтийского моря между Российской и НАТО самолетов. Как отмечается в докладе НАТО опубликованы правительством Европе на миссии перехватчик четыре стаи русский военный самолет "делал упражнения в воздушном пространстве стран Балтии, Северного моря, Черного моря, но Атлантики," приступил самолет НАТО. В докладе говорится, что не было никаких нарушений, но подчеркивает, что это необычная активность в европейском воздушном пространстве.
...........
Intervención Putin zona inflamable de Chipre
- Ella lanzó una invitación urgente a visitar Anastasiadis Kremlin
- Pelea de perros entre las aeronaves de Rusia y la OTAN en el Báltico
Su Apóstol Rossios
Iniciativa puede cambiar una gran cantidad de datos de área más amplia e inflamable de Chipre, hizo que el líder ruso Vladimir Putin, quien una vez más demuestra su maestría en el tablero diplomático mundial. En un momento en el reto de Ankara ha sobrepasado todos los límites con el oceanográfico 'Babar' filmación marina tierra chipriota y Davutoglu cuota de solicitud por el petróleo, el presidente Putin por el embajador de Rusia en Chipre invitar al presidente chipriota Nikos Anastasiadis ir tan pronto como sea posible en Moscú. No obstante, la presencia de la fuerza naval fuerte fuera de la isla es una indicación de que el Kremlin no es de ninguna manera lo que está sucediendo en la región. Por otra parte, la participación del presidente egipcio, Abdel El Sisi la comisión tripartita (Grecia, Chipre, Egipto) para mantener conversaciones con la parte turca en la edición de la ZEE, que simpatiza con el Kremlin confirma la intención del líder ruso por más y más activo participación en lo que está sucediendo en la región. Por otra parte, dadas las muy buenas relaciones bilaterales en el pasado Rusia - Chipre y la reciente petición ferviente, Vladimir Putin, en la isla, muestra la positiva intervención intenciones quema tema que preocupa no sólo Chipre, pero los griegos en general.
Reunión
En particular, durante su reunión en Nicosia ayer el embajador de Rusia en Chipre Stanislav Osantskii con el presidente Nikos Anastasiadis, como se ha mencionado, y los medios de comunicación chipriotas transmitieron la invitación del presidente ruso Vladimir Putin para el presidente chipriota para visitar Moscú. En declaraciones después de la reunión, dijo el embajador ruso entre otras cosas que: "Hemos discutido con el presidente Anastasiadis diversas cuestiones de interés internacional, las cuestiones relativas a las relaciones bilaterales de Rusia - Chipre, así como lo que sucede en el Mediterráneo oriental." Cuando se le preguntó si él ha aclarado la fecha de la visita del presidente Anastasiadis en Moscú, el embajador ruso evitó respuesta diplomática, no dio ninguna fecha clara, pero señaló que "hablamos en general, acerca de la posibilidad de una visita tan pronto como sea posible." Pero de acuerdo con la información solicitada por la reunión de Moscú se celebrará tan pronto como sea posible y en este sentido ya se están moviendo los servicios diplomáticos. La fecha de finalización Anastasiadis visita a Rusia será en los próximos días. La visita apresurada del presidente chipriota en Rusia, muestra claramente la gravedad máxima de esta situación. Desde esa reunión, él se levantará y las iniciativas y movimientos importantes para el beneficio de la duda helenismo chipriota.
Pelea de perros en el Báltico
Mientras tanto, peleas de perros reales desarrollaron ayer y el día anterior en el espacio aéreo del mar Báltico entre aeronaves de Rusia y la OTAN. Como informe de la OTAN, publicado por el gobierno de Europa en misiones interceptor cuatro rebaños avión militar ruso "hizo ejercicios en el espacio aéreo del Báltico, Mar del Norte, Mar Negro, pero el Atlántico," procedió aviones de la OTAN. El informe señala que no había violaciónes, pero hace hincapié en que se trata de una actividad inusual en el espacio aéreo europeo.
...........