Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Τουρκία

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στην Τουρκία αφού μόνο λίγη ώρα μετά το τελεσίγραφο του PKK προς το Ταγίπ Ερντογάν, οι Κούρδοι ξεσηκώθηκαν σε όλη την χώρα. Μάλιστα στο Ντιγιαρμπακίρ οι Κούρδοι βγήκαν με τα όπλα.Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, που αναρτήθηκε στο twitter από Κούρδο, οι εξεγερμένοι φαίνονται να κρατάνε καραμπίνες μπροστά από τα οδοφράγματα που έχουν στήσει.

«Αν πέσει η Κομπάνι, τότε θα ξεσπάσει πόλεμος μέσα στην Τουρκία, που πολύ γρήγορα θα φτάσει στην Κωνσταντινούπολη» ήταν το μήνυμα του PKK πριν από λίγες ώρες ....και έγινε πράξη.
..................
Besides monitoring the situation in Turkey after only a short time after the ultimatum to the PKK Tayyip Erdogan, the Kurds rose up across the country. Indeed Diyarbakir Kurds came with opla.Opos shown in the photo, which was posted on twitter by Kurdish insurgents seem to keep rifles in front of the barricades have been set up.
"If you drop the troupe, then war will break out inside Turkey, which soon will arrive in Istanbul" was the message of the PKK a few hours ago .... and took action.
..................
Осим праћење стања у Турској после само кратког времена након ултиматума ПКК Тајипа Ердогана, Курди дигао широм земље. Заиста Дииарбакир Курди дошао са опла.Опос приказано на слици, која је објављена на Твиттер курдских побуњеника изгледа да пушке испред барикада су поставили.
"Ако испустите трупу, а затим рат ће избити у Турској, који ће ускоро стићи у Истанбулу", била је порука ПКК пре пар сати .... и узео акцију.
..................
Кроме мониторинг ситуации в Турции после короткого времени после ультиматума к РПК Тайипа Эрдогана, курды выросли по всей стране. Действительно Диярбакыр курды пришли с opla.Opos показанных на фото, которое было размещено на твиттере по курдские повстанцы, кажется, держать винтовки перед баррикады были созданы.
"Если вы уронили труппу, затем начнется война внутри Турции, которая в ближайшее время прибудет в Стамбул" стало сообщение РПК несколько часов назад .... и принял меры.