Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Είναι Επικίνδυνοι για τη χώρα


Σε κατάσταση ….απολύτου μέθης, βρίσκεται η πεφωτισμένη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, η οποία απλώς αναμένει μια μικρή εδαφική ανωμαλία για να σωριαστεί. Το πολιτικό βέρτιγκο που της προκάλεσε η υπόθεση του ΕΝΦΙΑ, σε συνδυασμό με τα διαλυτικά φαινόμενα στον ένα εταίρο (ΠΑΣΟΚ) την οδηγεί σύντομα και με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευσή της. Τα διαδοχικά χτυπήματα έχουν ζαλίσει την συγκυβέρνηση η οποία αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί ακόμη και αυτή την πτώση της, η οποία αναμένεται με κρότο! Προτού όμως σωριαστεί, το βέρτιγκο που προανέφερα, την αναγκάζει να παίρνει μια σειρά πολιτικά ανόητων αποφάσεων, που όμοιες έχουμε παρατηρήσει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Θα ενθυμείστε τη γνωστή ρύση κυβερνητικού στελέχους «Αυτή η κυβέρνηση, δεν άγεται, ούτε φέρεται, ούτε κάμπτεται από κανέναν»! Μόνο τον γέλωτα προκαλεί πλέον! Μετά από αυτή τη δήλωση, έχουμε λογοκρισίες, ωμή παρέμβαση στον κρατικό τηλεοπτικό φορέα, καταπάτηση συνταγματικών νόμων, παραβιάσεις κανονισμού του Κοινοβουλίου, αδιαφορία ή μυστική διπλωματία στα μείζονος σημασία εθνικά ζητήματα, μυστικές συναντήσεις με τους τοκογλύφους – δανειστές κλπ. Η πτώση με πάταγο είναι πλέον κοντά! Να ελπίσουμε να μην παρασύρει στο διάβα της κάτι άλλο. Είναι σαφές σε όλους ότι η παρούσα συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είναι επικίνδυνη για τον τόπο, είναι παράγοντας πολιτικής αστάθειας και το συντομότερο θα πρέπει να εγκαταλείψει το τιμόνι της χώρας.
...............
То је опасно за земљу
У стању приправности ... .аполитоу тровање просветљен коалиција Самарас Венизелос, који је управо изгледа мало територијални аномалију колапс. Политичка Вертиго изазвана том случају ЕНФИА, у комбинацији са екстендери појавама од партнера (ПАСОК), а ускоро доводи математички до његовог колапса. Узастопни ударци су запањио коалицију која више није у стању да управља ни ове јесени, за који се очекује да кликнете! Али пре него колапса, вртоглавица као што сам рекао, приморавајући је да се низ политички неразумних одлука које смо уочили сличне тоталитарним режимима.
Ће се сетити познате крварење владине званичнике "Ова влада не спроводи или спроводи, или савијени нико!" Само дуже изазива смех! После ове изјаве, имамо цензуру, бруталне интервенције државног емитера, кршење уставних закона, кршења регулације парламент, равнодушност или тајна дипломатија у великим националним питањима, тајни састанци са зеленаши - зајмодавци итд .. Паттаиа пад је највише близу! Не надају да намами доношење нешто друго. То је свима јасно да ова коалиција Самарас Венизелос је опасно место, представља фактор политичке нестабилности и да ће ускоро напустити кормило земље.
...............
Dangerous for the country
In standby ... .apolytou intoxication is enlightened coalition Samaras Venizelos, which just looks a little territorial anomaly to collapse. The political vertigo caused by that case ENFIA, combined with extenders phenomena in a partner (PASOK) and soon leads mathematically to its collapse. Successive blows have stun the coalition which is no longer able to manage even this fall, which is expected to click! But before collapse, vertigo as I said, forcing her to take a series of politically foolish decisions that we have observed similar to totalitarian regimes.
Will recall the known bleeding government officials "This government is not conducted or carried, or bent by anyone!" Only the longer causes laughter! After this statement, we have censorship, brutal intervention of the state broadcaster, violation of constitutional laws, regulation violations Parliament, indifference or secret diplomacy in major national issues, secret meetings with loan sharks - lenders etc.. Pattaya The decline is most close! Do not hope to lure the passing of something else. It is clear to everyone that this coalition Samaras Venizelos is dangerous to place, is a factor of political instability and will soon be leaving the helm of the country.
.................