Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Δικαιώνει την Αργεντινή και ξεσκεπάζει την Ελλάδα η απόφαση ΟΗΕ


- Αδιάφορη η ελληνική κυβέρνηση σε μια συζήτηση που αφορούσε το ζήτημα διαγραφής δημόσιου χρέος
Πρόκειται για μια ξεχωριστή ημέρα για όλους τους Αργεντίνους, όπως εύστοχα ανέφερε στην ιστοσελίδα της, η μαχητική πρόεδρος της Αργεντινής Cristina Fernandez de Kirchner. Και αυτό διότι ο ΟΗΕ με την ιστορική του απόφαση, δίνει ισχυρό «ράπισμα» στους διεθνείς τοκογλύφους, τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια «γύπες», δικαιώνοντας την κυβέρνηση της Αργεντινής, με τη σθεναρή και ανυποχώρητη στάση της στη μάχη κατά των αρπακτικών της παγκόσμιας οικονομίας.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο ΟΗΕ αναγνώρισε ότι η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα μιας χώρας. Επιπροσθέτως, η διαδικασία δεν μπορεί να ματαιωθεί, ούτε να εμποδιστεί από ένα άλλο κράτος ή ιδιώτες πιστωτές, όπως είναι οι λεγόμενοι «γύπες». Επίσης, μπαίνουν τα θεμέλια για ένα νέο νομικό πλαίσιο, που θα προστατεύει τα κράτη από τις επιθέσεις κερδοσκόπων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Αργεντινής.
Αναμφίβολα η απόφαση δημιουργεί νέα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία και έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία πολλές χώρες, αγωνίζονται ή αγωνίστηκαν επί χρόνια προκειμένου να πετάξουν από πάνω τους, τα δυσβάσταχτα χρέη.
Όμως, πρόκειται επίσης και για μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα και για την χώρα μας! Θα μπορούσε να πει κάποιος ανεξάρτητος πολιτικός παρατηρητής, ότι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, ίσως να έρχεται την καταλληλότερη χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίσης «πρόβλημα χρέους». Υπ’ αυτή την έννοια, θα υπέθετε ο παρατηρητής, η χώρα μας, έπρεπε να πρωτοστατούσε υπέρ της απόφασης του ΟΗΕ. Και όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα, όχι μόνο δεν ψήφισε υπέρ της απόφασης αλλά απείχε (!) από την ίδια την ψηφοφορία. Έτσι, η ημέρα της ψηφοφορίας, μπορεί να θεωρείται δικαίως και για την Ελλάδα, ως ξεχωριστή ημέρα, για την επιβεβαίωση της εθελόδουλης πολιτικής των συγκυβερνώντων. Η στάση της ελληνικής συγκυβέρνησης, στο συγκεκριμένο μείζονος σημασίας για την ίδια την χώρα ζήτημα, απλώς επιβεβαιώνει τον ήδη υπάρχοντα ισχυρισμό ότι έχει παραιτηθεί από οποιαδήποτε διεκδίκηση υπέρ των συμφερόντων της χώρας αναφορικά με τη διαπραγμάτευση του χρέους και όχι μόνο. Είναι σαφές ότι η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, ούτε καν να έχει στη φαρέτρα της, ως διαπραγματευτικό όπλο, ένα ισχυρό χαρτί στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διευθέτηση του χρέους, στη διεκδίκηση για «απομείωση», την ιστορική προχθεσινή απόφαση των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν είναι νομικά δεσμευτικά, ωστόσο όμως έχουν το δικό τους μεγάλο πολιτικό «βάρος» σε διεθνές οικονομικό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπέρ της πρότασης την οποία παρουσίασε η «ομάδα των 77» αναπτυσσόμενων χωρών, τάχθηκαν 124 χώρες, 11 κατά ενώ 41 απείχαν από την ψηφοφορία.. Μεταξύ των χωρών που καταψήφισαν την απόφαση είναι οι χώρες του G7, ενώ μεταξύ των χωρών που απείχαν ήταν όλες οι χώρες της Ε.Ε. όπως και η Ελλάδα.
Την απόφαση του ΟΗΕ χαιρέτισε ο Αργεντινός υπουργός Εξωτερικών Héctor Timerman, ο οποίος ανέφερε ότι με αφορμή το ψήφισμα θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα «που σέβεται την πλειοψηφία των πιστωτών και επιτρέπει σε χώρες να βγουν από την κρίση με βιώσιμο τρόπο».
Ειδικότερα, το εν λόγω ψήφισμα τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης, ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης στα προβλήματα χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες. Επιπλέον ζητά εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη των κρίσεων χρέους και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις.
Καλεί όλα τα κράτη μέλη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και προσκαλεί τα θεσμικά όργανα του Bretton Woods και τον ιδιωτικό τομέα, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων, συμφωνιών και αποφάσεων των μεγάλων συνδιασκέψεων και συνόδων κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το ζήτημα της βιωσιμότητας του εξωτερικού χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.
Αναγνωρίζει τους ρόλους των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη και μία διαρκή λύση στο πρόβλημα του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.
Αποφασίζει να επεξεργαστεί και να εγκρίνει μέσα από μια διαδικασία διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων, ως θέμα προτεραιότητας, κατά τη διάρκεια της 69ης συνόδου της ΓΣ ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του εθνικού χρέους, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξη και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες.
Τέλος αποφασίζει να καθορίσει τις λεπτομέρειες για τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις και την έγκριση του κειμένου του πολυμερούς νομικού πλαισίου, στο κυρίως μέρος της 69ης συνόδου της ΓΣ του ΟΗΕ, πριν από το τέλος του 2014.
..........
Justice to Argentina and Greece exposes the UN's decision
- Indifference Greek government in a debate concerning the issue of public debt remission
It is a special day for all Argentineans, as aptly stated in the website, the combative Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner. This is because the UN with its historic decision gives strong "slap" in international moneylenders, called equity "vultures", justifying the Argentine government, with its strong and uncompromising stance in the fight against predatory global economy. With this decision, the UN acknowledged that the restructuring of the public debt is the sovereign right of a country. In addition, the process can not be canceled or be blocked by another state or private creditors, such as the so-called "vultures". Also, the foundations for a new legal framework that protects states from speculative attacks, as in the case of Argentina.
Undoubtedly the decision sets new standards in the global economy and comes at a time when many countries are fighting or have fought for years to fly over them, the unsustainable debts.
However, it is also a unique and special day for our country! Could someone tell independent political observer, that the decision of the United Nations, may come at the appropriate time, as Greece is also facing "debt problem". In this sense, we assume the observer, our country, should be championed in favor of the decision of the UN. Yet just the opposite happened. The Greece, not only voted for the resolution but abstained (!) Of the same record. So the day of the vote may be considered fairly and for Greece, as a separate day, to confirm ethelodoulis policy coalition. The attitude of the Greek coalition, in particular major for that matter the country simply confirms the existing claim to have waived any claim in favor of the interests of the country with respect to the negotiation of debt and not only. It is clear that the coalition Samaras Venizelos, unused, or even be in the arsenal as a bargaining tool, a powerful paper in the debate to settle the debt, the claim of "impairment", the day before yesterday historic decision United Nations. Certainly, the UN resolutions are not legally binding, but it does have their own big political "weight" in international economic level.
Noted that the General Assembly in favor of the proposal presented by the "Group of 77" developing countries were in 124 countries, 11 against and 41 abstained .. Among the countries that voted against the decision are the countries of the G7, while among the countries that abstained were all EU countries as well as Greece.
The UN decision was hailed by the Argentine Foreign Minister Héctor Timerman, who said in response to the resolution would create a new system of "respecting the majority of creditors and allows countries to emerge from the crisis in a sustainable manner."
Specifically, the resolution stresses the importance of timely, comprehensive and sustainable solution to the debt problems of developing countries with the ultimate goal of inclusive growth and sustainable development in accordance with national conditions. Further calls to intensify efforts to prevent debt crises and cooperation with the private sector to find common solutions acceptable.
Calls upon all Member States and the United Nations system, and invites institutions of Bretton Woods and the private sector, to take appropriate measures and actions for the implementation of the commitments, agreements and decisions of major conferences and summits of the United Nations especially those related to the issue of sustainability of the external debt of developing countries.
Identifies the roles of the United Nations and international financial institutions in accordance with their respective mandates and encourages them to continue to support global efforts for sustainable development and a lasting solution to the debt problem of developing countries.
Decides to elaborate and approve through a process of intergovernmental negotiations, as a matter of priority, during the 69th session of the General Assembly a multilateral legal framework for the restructuring processes of the national debt, with the aim, inter alia, to increase the efficiency, stability and predictability of the international financial system and to achieve sustainable, equitable and inclusive economic growth and sustainable development, in accordance with national conditions and priorities.
Finally decided to determine the details of the intergovernmental negotiations and the adoption of the text of the multilateral legal framework, the main part of the 69th session of the UN General Assembly before the end of 2014.
..........
Правда у Аргентину и Грчку излаже одлуку УН
- Незаинтересованост Грчка влада у расправи у вези питања опроштење јавног дуга
То је посебан дан за све Аргентинаца, као што је наведено у пригодно сајта, борбен аргентински предсједник Кристина Фернандез де Кирцхнер. То је зато што УН својом историјском одлуком даје јаку "Слап" у међународним зајмодаваца, под називом капиталу "лешинари", правдајући аргентински владу, са својим јаким и бескомпромисни став у борби против предаторског глобалне економије. Са овом одлуком, УН потврдио да је реструктурирање јавног дуга је суверено право земље. Поред тога, процес не може бити поништена или да блокира друге државе или приватних кредитора, као што су такозваним "лешинара". Такође, темељи за нови законски оквир који штити од државе спекулативне нападе, као у случају Аргентине.
Несумњиво одлука поставља нове стандарде у глобалној економији, а долази у време када многе земље се боре, или су се годинама борили да лете над њима, неодрживо дугове.
Међутим, такође је јединствен и посебан дан за нашу земљу! Може ли неко рећи независну политичку посматрача, да је одлука Уједињених нација, може да дође у одговарајуће време, јер Грчка је такође суочава "проблем дуга". У том смислу, претпостављамо посматрач, наша земља, треба да се борио у корист одлуке УН. Ипак, управо супротно десило. Грчка, гласали не само за резолуцију, али се уздржао (!) Истог записа. Тако да дан гласања може сматрати прилично и за Грчку, као посебан дан, да потврди етхелодоулис коалицију политике. Став Грчке коалиције, посебно дуру за ту ствар држава једноставно потврђује постојећи тврде да су одрекла било који захтев у корист интереса земље у вези са преговорима о дуга, а не само. Јасно је да коалиција Самарас Венизелос, неискоришћен, или чак бити у арсеналу као адут, моћног папира у дебати измирења дуга, захтев "оштећења", прекјуче историјску одлуку УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ. Свакако, резолуције УН нису правно обавезујући, али има своју велику политичку "тежину" у међународном економском нивоу.
Истакао да Генерална скупштина у корист предлога представио на "Групе 77" земаља у развоју у 124 земаља, 11 против и 41 уздржани .. међу земљама које су гласали против одлуке су земље Г7, док је међу земљама које се уздржала су све земље ЕУ као и Грчка.
Одлука УН поздравио је аргентински министар иностраних послова Хецтор Тимерман, који је рекао у одговору на резолуцији ће створити нови систем "поштује већину поверилаца и омогућава земљама да изађе из кризе на одржив начин."
Конкретно, резолуција наглашава значај правовременог, свеобухватног и одрживог решења за проблеме дугова земаља у развоју са крајњим циљем инклузивног раста и одрживог развоја, у складу са националним условима. Даље позива да појача напоре за спречавање дужничке кризе и сарадњу са приватним сектором да пронађу заједничка решења прихватљива.
Позива све државе чланице и систем Уједињених нација, и позива институције Бретон Вудс и приватног сектора, да предузме одговарајуће мјере и радње за спровођење обавеза, споразума и одлука великих конференција и самита Уједињених нација посебно оних који се односе на питање одрживости спољног дуга земаља у развоју.
Идентификује улоге Уједињених нација и међународних финансијских институција, у складу са својим мандатима и подстиче их да наставе да подрже глобалним напорима за одрживи развој и трајно решење проблема дуга земаља у развоју.
Одлучује да разради и одобри кроз процес међувладиних преговора, као ствар приоритета, током 69. заседања Генералне скупштине мултилатерални правни оквир за процесе реструктурирања националног дуга, са циљем да се, између осталог, да се повећа ефикасност, стабилност и предвидљивост међународног финансијског система и да се постигне одржив, правичан и свеобухватног економског раста и одрживог развоја, у складу са националним условима и приоритетима.
Коначно одлучила да утврди детаље међувладиних преговора и усвајање текста мултилатералног правног оквира, главног дела 69. заседања Генералне скупштине УН-а пре краја 2014.
..........
Правосудие в Аргентину и Греции подвергает решение ООН
- Безразличие греческое правительство в дискуссии, касающейся проблемы общественного ремиссии долга
Это особый день для всех аргентинцев, как метко заявил на веб-сайте, в боевой Президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Это потому, что ООН с ее исторического решения дает сильную "пощечину" в международных ростовщиков под названием капитал "стервятники", оправдывая аргентинское правительство, с его сильным и бескомпромиссной позиции в борьбе с хищническим мировой экономики. Благодаря этому решению, ООН признал, что реструктуризация государственного долга является суверенным правом страны. Кроме того, этот процесс не может быть отменен или быть заблокирован другим государством или частными кредиторами, такими как так называемых "стервятников". Кроме того, основы для новой правовой основы, которая защищает государства от спекулятивных атак, как и в случае с Аргентиной.
Несомненно решение устанавливает новые стандарты в мировой экономике и в то время, когда многие страны борются или боролись в течение многих лет, чтобы летать над ними, неустойчивых долгов.
Тем не менее, это также уникальный и особый день для нашей страны! Может кто подскажет, самостоятельной политической наблюдателя, что решение Организации Объединенных Наций, может прийти в соответствующее время, как Греция также сталкивается "долговой проблемы". В этом смысле, мы предполагаем, что наблюдатель, наша страна, должна быть отстаивал в пользу решению ООН. Тем не менее, как раз наоборот произошло. Греция, не только голосовали за резолюцию, но воздержались (!) Из той же записи. Так день голосования можно считать довольно и для Греции, как отдельный день, чтобы подтвердить ethelodoulis политики коалиции. Отношение греческого коалиции, в частности, майор в этом отношении страна просто подтверждает существующее требование отказавшимися от любого иска в пользу интересов страны в отношении переговоров по долгу и не только. Понятно, что коалиция Самарас Венизелос, неиспользованный, или даже быть в арсенале как инструмент торга, мощный бумаги в дискуссии по урегулированию задолженности, по иску "обесценение", позавчера исторического решения Объединенных Наций. Конечно, резолюции ООН не являются юридически обязательными, но у него есть свой собственный большой политический «вес» в международном экономическом уровне.
Отметил, что Генеральная Ассамблея в пользу предложения, представленного "Группы 77" развивающиеся страны были в 124 странах, 11 против и 41 воздержались .. Среди стран, проголосовавших против принятия решения являются страны G7, в то время как среди стран, которые воздержались были все страны ЕС а также Греции.
Решение ООН был провозглашен главой МИД Аргентины Эктор Тимерман, который сказал в ответ на резолюцию бы создать новую систему "уважая большинства кредиторов и позволяет странам выйти из кризиса на устойчивой основе."
В частности, в резолюции подчеркивается важность своевременного, всестороннего и устойчивого решения долговых проблем развивающихся стран с конечной целью инклюзивного роста и устойчивого развития в соответствии с национальными условиями. Последующие вызовы активизировать усилия по предотвращению долговых кризисов и сотрудничество с частным сектором, чтобы найти общие решения приемлемы.
Призывает все государства-члены и систему Организации Объединенных Наций и предлагает институты Бреттон-Вудсе и частного сектора, чтобы принять соответствующие меры и действия в целях выполнения обязательств, договоренностей и решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций особенно те, которые связаны с вопросом устойчивости внешнего долга развивающихся стран.
Определяет роли Организации Объединенных Наций и международных финансовых учреждений в соответствии с их мандатами и призывает их продолжать в поддержку глобальных усилий в области устойчивого развития и прочного решения проблемы задолженности развивающихся стран.
Постановляет разработать и утвердить в процессе межправительственных переговоров, как в первоочередном порядке, в течение 69-й сессии Генеральной Ассамблеи многосторонней правовой структуры для процессов реструктуризации госдолга, с целью, в частности, для повышения эффективности, стабильности и предсказуемость международной финансовой системы и для достижения устойчивого, справедливого и инклюзивного экономического роста и устойчивого развития, в соответствии с национальными условиями и приоритетами.
Наконец решили определить детали межправительственных переговоров и принятие текста многостороннего правового механизма, основной части 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН до конца 2014 года.
..........
Justicia de Argentina y Grecia expone la decisión de la ONU
- La indiferencia del gobierno griego en un debate sobre la cuestión de la remisión de la deuda pública
Es un día especial para todos los argentinos, como se ha dicho con acierto en el sitio web, el Presidente combativa argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esto se debe a la ONU con su decisión histórica da fuerte "bofetada" en los prestamistas internacionales, llamado capital "buitres", justificando el gobierno argentino, con su postura firme e inflexible en la lucha contra la economía global depredador. Con esta decisión, la ONU reconoció que la reestructuración de la deuda pública es el derecho soberano de un país. Además, el proceso no puede ser cancelado o ser bloqueada por otro Estado o privados acreedores, como los llamados "buitres". Además, las bases de un nuevo marco legal que protege a los estados de los ataques especulativos, como en el caso de Argentina.
Sin duda, la decisión establece nuevos estándares en la economía global y se produce en un momento en que muchos países están luchando o han luchado durante años para volar sobre ellos, las deudas insostenibles.
Sin embargo, también es un día único y especial para nuestro país! ¿Podría alguien decir observador político independiente, que la decisión de las Naciones Unidas, puede llegar en el momento oportuno, ya que Grecia también se enfrenta a "problema de la deuda". En este sentido, asumimos el observador, nuestro país, debe ser defendido a favor de la decisión de la ONU. Sin embargo, acaba de suceder lo contrario. La Grecia, no sólo votó a favor de la resolución, pero se abstuvo (!) Del mismo registro. Así que el día de la votación puede considerarse justa y para Grecia, como un día separado, para confirmar ethelodoulis coalición política. La actitud de la coalición griega, especialmente importante para el caso del país simplemente confirma la reclamación existente a haber renunciado a cualquier reclamación en favor de los intereses del país con respecto a la negociación de la deuda y no sólo. Está claro que la coalición de Samaras Venizelos, sin uso, o incluso estar en el arsenal como herramienta de negociación, un papel de gran alcance en el debate para saldar la deuda, el reclamo de "deterioro", el día antes de ayer la decisión histórica Naciones Unidas. Ciertamente, las resoluciones de la ONU no son jurídicamente vinculantes, pero tiene su propia gran "peso" político en el plano económico internacional.
Tomó nota de que la Asamblea General en favor de la propuesta presentada por el "Grupo de los 77" países en desarrollo estaban en 124 países, 11 en contra y 41 se abstuvieron .. Entre los países que votaron en contra de la decisión son los países del G7, mientras que entre los países que se abstuvieron fueron todos los países de la UE así como Grecia.
La decisión de la ONU fue aclamado por el canciller argentino, Héctor Timerman, quien dijo que en respuesta a la resolución crearía un nuevo sistema de "respetar la mayoría de los acreedores y permite a los países a salir de la crisis de una manera sostenible."
En concreto, la resolución subraya la importancia de una solución oportuna, integral y sostenible a los problemas de la deuda de los países en desarrollo con el objetivo final del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible de conformidad con las condiciones nacionales. Exhorta además a intensificar los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda y la cooperación con el sector privado para encontrar soluciones comunes aceptable.
Exhorta a todos los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas, e invita a las instituciones de Bretton Woods y el sector privado, a que adopten medidas y acciones apropiadas para la aplicación de los compromisos, acuerdos y decisiones de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas especialmente las relacionadas con la cuestión de la sostenibilidad de la deuda externa de los países en desarrollo.
Identifica las funciones de las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, de conformidad con sus respectivos mandatos y los alienta a seguir apoyando los esfuerzos mundiales para el desarrollo sostenible y una solución duradera al problema de la deuda de los países en desarrollo.
Decide elaborar y aprobar a través de un proceso de negociaciones intergubernamentales, como cuestión de prioridad, durante la 69 ª sesión de la Asamblea General de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda nacional, con el objetivo, entre otras cosas, para aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y para lograr un crecimiento económico sostenible, equitativo e inclusivo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las condiciones y prioridades nacionales.
Finalmente decidió determinar los detalles de las negociaciones intergubernamentales y de la adopción del texto del marco jurídico multilateral, la parte principal de la 69 ª sesión de la Asamblea General de la ONU antes de finales de 2014.
..........